Zoek op rubiek

Zzp’er heeft moeite zich te onderscheiden van de concurrentie

Cloud sourcing kan ondersteuning bieden
Amsterdam, 15 augustus 2013 – 39 procent van de zzp’ers vindt het lastig zich te onderscheiden van de concurrentie. Bijna twee derde ziet een ratingsysteem als een mooie kans om op te vallen bij potentiële opdrachtgevers. In zo’n systeem kunnen zij hun specifieke skills en ervaringen laten zien en daarmee hun tarieven verantwoorden. Deze resultaten komen voort uit het onderzoek van FastFlex, sourcing partner en managed service provider op het gebied van resource management, onder 617 zzp’ers.

In dit onderzoek zijn de behoeften en struikelblokken van zzp’ers in kaart gebracht. Het belang van een ratingsysteem blijkt ook uit het feit dat ruim drie kwart van de zzp’ers naast hard skills ook beoordeeld wil worden op soft skills. Vaak bieden de algemene marktplaatsen waar zzp’ers zich kunnen inschrijven daar nauwelijks ruimte voor. Deze losse initiatieven zijn meestal nog niet geïntegreerd in het gehele inhuurproces. Cloud sourcing zou hierbij een oplossing kunnen zijn.
Jeroen Groothoff, Sales Manager bij FastFlex: “De noodzaak tot profilering van zzp’ers is niet alleen een direct gevolg van de stijging van het aantal zzp’ers, maar komt ook door de versnippering van het aantal marktplaatsen. Voor opdrachtgevers zou een ratingsysteem ook een uitkomst zijn, want voor hen is het lastig om de juiste zzp’er voor de klus te vinden. Een online ratingsysteem via cloud sourcing, dat onderdeel uitmaakt van een portal met nieuwe opdrachten, zou voor zzp’ers en opdrachtgevers daarom een slimme oplossing zijn.”

FastFlex schreef een whitepaper over de toekomst van flexibele inhuur, waarin ook andere onderzoeksresultaten naar voren komen en de mogelijkheden van een online portal besproken worden. De whitepaper Cloud sourcing: de toekomst voor flexibele inhuur is te downloaden via https://www.fastflex.nl/nl-nl/over-fastflex/nieuws/paper-cloud-sourcing

Website: www.fastflex.nl

Reacties

comments

Scroll to Top