Zarian Business Academy actualiseert kernprogramma’s
New-Renaissance Soft Skills en Boardroom Dynamics Fundamentals

De geactualiseerde kernprogramma’s New-Renaissance Soft Skills en Boardroom Dynamics Fundamentals van Zarian Business Academy zijn gericht op persoonlijke vorming en maatschappelijke waardecreatie.

We bevorderen de ontwikkeling van (ervaren) professionals in elke fase van hun loopbaan met behulp van ervaringsgerichte en intensieve professionele leerprogramma’s.

Zarian Business Academy helpt (ervaren) professionals bij het krachtig vormen van hun persoonlijke, emotionele , sociale & intellectuele vaardigheden. Complexe vraagstukken brengen we terug tot de essentie.

We hanteren alleen gevalideerde indicatoren die gedragsbeïnvloedend zijn en aanzetten tot uitmuntend presteren.

De vorming tot ondernemende professional met de kwaliteiten van leider, diplomaat, vertrouwd adviseur en onderhandelaar vraagt een integrale aanpak. Centraal staat het samenspel van kennis, kunde en karakter om met zelfvertrouwen gepast te reageren op dat wat zich aandient.

Zarian Business Academy biedt in de intensieve professionele leerprogramma’s een breed interventierepertoire aan.
Beïnvloeden, overtuigen, intelligent vereenvoudigen, inzicht in dwarsverbanden, sociale ongeschreven cultuur-en bestuursregels en het belang van een hoge gunfactor zijn enkele domeinen uit het spectrum.

De Zarian Business Academy leerprogramma’s worden gegeven in kleine groepen door ervaren vakkundige docenten. De aangereikte High Impact Learning methodieken zijn helder, direct toepasbaar en concreet.

Ambitieuze (ervaren) professionals kijken direct op www.zarian-icm.nl

Over Zarian Business Academy

Zarian Business Academy ontwikkelt en organiseert intensieve en hoogwaardige trainingen voor (ervaren) professionals. Naast ons reguliere kernprogramma bieden we maatwerk in lijn met de visie en strategie van de opdrachtgever.

De kern van onze expertise is: High Performance People Skills for Professionals.

Zarian Business Academy wil met haar ambitieuze en inspirerende ontwikkelprogramma’s bijdragen aan de vorming van (ervaren) professionals en zodoende successen bevorderen in de samenleving, economie en politiek.

Zarian Business Academy is onderdeel van Zarian Intellectual Capital Management.
Ons programma aanbod is te vinden op Zarian Business Academy: www.zarian-icm.nl

Zarian Business Academy
• High Impact Action Learning for Life
• Unlocking the Power of Soft Skills

Reacties

comments