Zoek op rubiek

Voorkomen van seksuele intimidatie en geweld in het #MeToo tijdperk

Europese emancipatieproject IMAGINE wordt op 13 juni in Amsterdam afgesloten met de internationale conferentie ‘Werken met jongens en jonge mannen in het #MeToo tijdperk’. Het tweetalige programma biedt lezingen, interactieve workshops en panelgesprekken over het voorkomen van seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen. Bovendien wordt de IMAGINE toolkit gepresenteerd, het resultaat van dit samenwerkingsverband tussen Emancipator (NL), MÄN (SE) en The Good Lad Initiative (UK) dat in 2016 van start ging. Deze nieuwe methodiek bevat praktische handvaten voor professionals om jongens en jonge mannen in beweging te krijgen en deel uit te laten maken van de oplossing. De conferentie is gratis toegankelijk en biedt plek aan 200 deelnemers. Tickets zijn te verkrijgen op de website van Emancipator.

Programma
De conferentie biedt professionals, beleidsmakers, activisten, hulpverleners, docenten, jongerenwerkers en andere geïnteresseerden uit binnen- en buitenland de mogelijkheid om meer te leren over IMAGINE, de methodiek en alle kennis en ervaring die is opgedaan rondom het thema mannelijkheid en seksueel geweld. Internationale academici en experts uit het veld geven diverse presentaties. Daarnaast zijn er interactieve workshops en is er de gelegenheid om te netwerken met professionals en activisten van het MenEngage netwerk uit heel Europa. Het volledige programma wordt eind mei beschikbaar gemaakt op de website van Emancipator.

Seksueel geweld
Onderzoek liegt er niet om: 33% van alle Europese vrouwen vanaf 15 jaar heeft wel eens fysiek dan wel seksueel geweld ervaren. “Geweld is niet iets exotisch, iets van de vreemdeling”, zegt Jens van Tricht, directeur van Emancipator en auteur van Waarom feminisme goed is voor mannen. “Als het gaat om geweld tegen vrouwen staan wij als Nederland in Europa op nummer drie, in negatieve zin. Dus vergeet het maar met je ver- van-je-bed-show; 45 procent van de vrouwen in Nederland heef te maken met fysiek of seksueel geweld. Een gigantisch maatschappelijk probleem dus. Meer nog: een mannenprobleem. Want 9 van de 10 geweldplegers is man…”
De mate van seksueel geweld en intimidatie onder jongeren is alarmerend hoog. De meeste plegers zijn jongens of mannen, maar de meeste jongens en mannen zijn geen plegers. Interventies die zich richten op jongens blijken de kans op seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen te verminderen.

IMAGINE
IMAGINE is een Europees samenwerkingsproject gericht op het voorkomen van seksuele intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen met als hoofddoel om een methodiek te ontwikkelen om jongens in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 18 hierover te informeren en activeren.

Met behulp van peer educators zijn er de afgelopen periode workshops en trainingen aan de doelgroep gegeven ter preventie van seksueel geweld en seksuele intimidatie. Daarbij zijn werkvormen die bijdragen aan positieve en geweldloze mannelijkheid, gender gelijkheid, verwerpen van seksueel geweld en seksuele intimidatie geïntroduceerd bij groepen jongens in verschillende settings. De feedback en de ervaringen van de peer educators zijn vervolgens vertaald naar de IMAGINE toolkit, die via Train de trainer-sessies kan worden overgedragen aan professionals.

Het IMAGINE project en de conferentie worden gefinancierd vanuit het ‘Citizens, Rights and Justice’ programma van de Europese commissie, met medefinanciering door de Gemeente Amsterdam.

Emancipator
Emancipator is de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie op thema’s, zoals geweld, arbeid & zorg, seksualiteit en seksuele diversiteit. We werken aan het bevorderen van zorgzame mannelijkheid en het voorkomen van gewelddadige mannelijkheid. We werken samen met vrouwen- en LHBTQIA*-organisaties om gender stereotypen tegen te gaan en te veranderen. In 2016 en 2017 organiseerde Emancipator de Nederlandse White Ribbon Campagne ‘Stop Geweld Tegen Vrouwen’, waarin meer dan 1000 mannen zich uitspraken tegen geweld. Emancipator coördineert samen met MÄN het Europese MenEngage netwerk.

The Good Lad Initiative
Good Lad is een onafhankelijke organisatie met meer dan 4 jaar ervaring in workshops en educatieve programma’s met mannen en vrouwen. De evidence based interventie is ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende wetenschappers en international experts op het gebied van gender en seksuele discriminatie.

David Bartlett, Director The Good Lad Initiative – “Men and boys should act on issues of gender violence and gender equality alongside women and girls. Individual men should never be “gender heroes” saving the day against other sexist men. We all need to start with ourselves.”

MÄN
MÄN is een non-profit, feministische organisatie die in 1993 is opgericht als een actieplatform voor mannen tegen mannelijk geweld tegen vrouwen. We werken om destructieve normen van mannelijkheid te veranderen en mannelijk geweld tegen te gaan. Onze visie is een gelijke wereld zonder geweld.

Anna Lindqvist, Director MÄN -“There are close links between traditional masculinities and gender violence. Men’s acts of violence towards women, children and other men are fostered by powerful social norms that associate men with power, competition and dominance instead of caring and equality. Our workshops inspire them to create new social norms in which gender violence is completely unacceptable.”

MenEngage
MenEngage is een alliantie van NGOs die samen met mannen en jongens werken aan gender gelijkheid. We zijn een wereldwijde alliantie, bestaand uit tientallen landelijke en regionale netwerken, honderden niet-gouvernementele organisaties, en VN partners. https://menengage.org

Reacties

comments

Scroll to Top