Afgelopen zaterdag 31 Maart vond de laatste viering van de Internationale vrouwendag plaats in
Amsterdam. Deze is georganiseerd door Stichting Somalische vrouwen Amsterdam (IFTIN). Het thema van dit jaar was: ‘kracht van de Somalische vrouw’. Het was een gezellige en inspirerende dag. Op deze dag hebben een paar Somalische rol modellen stimulerende speeches gehouden. Ook werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet voor hun inzet voor de gemeenschap.

Het is een feit dat er steeds meer Somalische vrouwen economisch zelfstandiger zijn geworden de laatste jaren. De opmerkelijke inhaalrace hebben jonge vrouwen te danken aan hun betere
studieresultaten en dus betere kansen op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het noodzakelijker
geworden dat werk en zorgtaken beter moeten worden verdeeld tussen de Somalische mannen en vrouwen.

De aanwezige vrouwen hebben kenbaar gemaakt dat er meer vrouwen betere kansen moeten
krijgen om verder te komen. Als oplossingen hiervoor zijn aangedragen, meer informatie te
verstrekken hoe dit te kunnen bewerkstelligen, meer vrouwen workshops of een cursus te laten
volgen om nieuwe skills te kunnen leren. Naar voren brengen waar de krachten van de Somalische vrouwen liggen, en hoe deze te versterken. Hierbij wordt er gekeken naar zowel het versterken van de mentale- als fysieke kwaliteiten. Meer voor de eigen rechten op komen. Op zoek gaan naar de eigen talenten, krachten en ambities.
Kortom stichting IFTIN heeft genoeg stof gekregen om met haar achterban de krachten opnieuw tebundelen, vrouwen te informeren, te bemoedigen, te coachen, te stimuleren en te inspireren.

Reacties

comments