– PERSBERICHT BIOTOR PELLETS B.V. –

Hellendoorn, 21 april 2017

“Biotor pellets B.V. start crowdfunding campagne in eigen beheer voor de eerste productielijn voor bio-pellets kolen en briketten”

Goed nieuws voor de pluimvee en paardenhouders want binnenkort levert hun mest geld op. Dat voorspelt Andre Maneschijn van het Hellendoorns bedrijf Biotor BV. Maneschijn ontwikkelt een installatie die organische reststoffen zoals kippen en paardenmest omzet in hoogwaardige brandstof in de vorm van getorrificeerde bio-pellets.

Getorrificeerde bio-pellets zien er uit als donker geroosterde houtpellets. Ze zijn gewild als brandstof in particuliere pelletkachels en in professionele biomassa-installaties. Om ze te produceren wordt biomassa zoals hout of mest, zuurstofloos geroosterd op een temperatuur van 200 à 350 graden Celsius. Het resultaat zijn waterafstotende pellets die vergeleken met traditionele houtpellets een veel hogere verbrandingswaarde bezitten. Bovendien zijn ze veel lichter in gewicht, en hydrofoob.

In principe kunnen alle soorten organische en biologische reststromen getorrificeerd worden zoals bermgras, hout, paardenmest of riet. Iedere soort stelt wel andere eisen aan het proces. Daarom wordt de installaties met verschillende programma’s uitgerust. Maneschijn: ‘Als er geen vaste mest voorhanden is dan kunnen we probleemloos overschakelen op andere organische reststoffen zoals bermgras of snoeihout. Torrefactie is ook geschikt voor hout dat ‘vervuild’ is met bijv. boomschors of dat nog vochtig is. Chloriden die in houtpellets aanwezig zijn en schadelijk zijn voor pellet kachels worden nu eveneens uit het eind product gehaald.

Kleinschalige markt
Mest als brandstof is niet helemaal nieuw. In Moerdijk staat een grootschalige mestverbrandingsinstallatie met een productiecapaciteit van ruim 36.5 MegaWatt, voldoende om 90.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Ook torrefactie is geen nieuw fenomeen. Nederland telt drie Torrefactie-installaties die ieder minstens 80.000 ton biokolen produceren, veelal uit hout. Het vernieuwende van het concept van Biotor is dat zijn installaties kleinschalig zijn. De kleinste uitvoering krijgt een vermogen van 500 Kilowatt. Daarmee speelt Maneschijn in op de tendens om lokaal duurzame energie op te wekken, en organische reststoffen een nuttige bestemming te geven. Gemeenten kunnen een installatie op hun bedrijventerrein plaatsen om energie uit eigen reststromen als bermgras, riet of snoeihout te produceren. Maneschijn verwacht dat binnen afzienbare tijd kleinere bedrijven in biomassa gaan handelen, nu is deze markt vooral in handen van grote afvalbedrijven. ‘Er zit echt een stuk markt in. Net als oud-ijzer handelaren gaan straks ‘biomassa handelaren bedrijven langs om biomassa op te halen en af te leveren bij bedrijven met een torrefactie-installatie.’

Aantrekkelijk voor de pluimvee en paardenhouder
Terug naar de paarden en pluimveehouder. Voor hen is een torrefactie-installatie bijzonder aantrekkelijk. Want in veel gevallen moeten paarden en pluimveehouders betalen voor het afvoeren van hun mest. Zelf mest laten torrificeren kan dit veranderen. De markt is gunstig. Maneschijn schat de kostprijs per ton getorreficeerde biomassa op dit moment op zo’n 30 procent voordeliger is dan de huidige marktprijs van houtpellets. Pluimveehouderijen en andere ondernemingen die hun bedrijfsruimten met een biomassa-installatie verwarmen, kunnen met bio pellets eenvoudig overstappen en hun eigen installatie een stuk voordeliger stoken.

Binnen een half jaar op de markt
Maneschijn verwacht binnen 6 maand de eerste installatie operationeel te kunnen hebben. Het ontwerp en de tekeningen zijn klaar, het project staat voor verdere financiering op de speciale crowdfunding pagina van www.biotor-pellets.nl Biotor pellets wil bijdragen aan een schonere leefomgeving en wil mensen binden aan haar project, daarom is gekozen om de crowdfunding campagne in eigen beheer te gaan voeren. Wij gaan uit van de wisdom of the crowd.

Belangstellenden kunnen contact opnemen via [email protected] of de website bezoeken: www.biotor-pellets.nl

– Einde Persbericht –

Reacties

comments