De subsidiepot van de Topsector Energie, verreweg de best gevulde van alle topsectoren, is geopend voor subsidieaanvragen. Ruim €100 miljoen is via een twaalftal regelingen beschikbaar voor energie-innovaties in Nederland. Er is subsidie voor alle fasen van uw energieproject; vanaf het eerste onderzoek en de daaropvolgende ontwikkeling, tot grootschalige demonstratie daarvan. En daar waar steeds meer subsidies zich richten op het mkb, zijn de regelingen van Topsector Energieprojecten ook beschikbaar voor het grootbedrijf.

Bart Leussink, consultant van Vindsubsidies: ,,De subsidiebijdrage varieert van 20% tot 80% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot enkele tonnen tot een miljoen. De onderdelen ‘Demonstratie energie-innovatie’ (DEI) en ‘Hernieuwbare energie’ schieten daar zelfs bovenuit met maximale subsidiebedragen tot maar liefst €6 miljoen”
Lees meer op blog.vindsubsidies.nl.

Reacties

comments