weerbarstige vraagstukken

/Tag: weerbarstige vraagstukken

In gesprek met Bernard Wientjes, Gerrit Zalm en Claudia Zuiderwijk

In het najaar 2017 zijn drie topbestuurders te gast bij ‘Beyond Board| Besturen onder Druk’. Besturen onder Druk: wat bezielt de bestuurder? Om in een organisatie met weerbarstige vraagstukken om te gaan is kennis en ervaring nodig. Commissarissen, toezichthouders en bestuurders lopen aan tegen dilemma’s die inventiviteit en durf vragen om tot oplossingsrichtingen te komen. [...]