Zoek op rubiek

Veerkracht vergroten met uniek (gratis) online programma

Uniek (gratis) online programma leert anders om te gaan met dilemma’s in werk en leven. Coachfriend is een online coachingsprogramma waarmee deelnemers leren beter om te gaan met de dilemma’s in hun werk en leven. Coachfriend heeft als doel de mentale veerkracht van de deelnemers te vergroten. Het programma is volledig gratis te gebruiken voor

Read More »

Organizational resilience versus business continuity

Bedrijfscontinuïteit is niet hetzelfde als organisatorische veerkracht In de afgelopen jaren is er binnen het business continuity vakgebied veel aandacht besteed aan het concept van “organizational resilience”, vrij vertaald “organisatorische veerkracht”. Een groot deel van dit debat heeft zich gericht op de principes en de toepassing van organisatorische veerkracht, en hoe dit zich verhoudt tot

Read More »

De “Actions Espoir” van de Stichting « Fondation Luc Bazile »

www.fondation-bazile.org De Stichting « Fondation Luc Bazile – Actions Espoir » is een stichting zonder winstoogmerk die op plaatselijk, regionaal, nationaal en internationaal niveau werkzaam is, om haar bijdrage te leveren aan het “welzijn” van mensen, dieren en milieu, in het bijzonder wanneer men geconfronteerd wordt met een natuurramp. 90 % van al onze interventies vindt plaats

Read More »
Scroll to Top