Zoek op rubiek

KANTOREN ‘POST-CORONA

CONCRETE ONTWIKKELINGEN NAAR GEZONDE EN SLIMME KANTOORRUIMTEN De coronacrisis, we zitten er allemaal nog middenin. Langzaam maar zeker worden door de overheid de lockdown-maatregelen voorzichtig versoepeld en wordt een beroep gedaan op onze eigen verantwoordelijkheid. Steeds meer moeten we onszelf bewust worden van het nieuwe, tijdelijke, normaal waarbij de 1,5 m-maatregelen leidend zijn. Een paar

Read More »

Een Integraal Huisvestingsplan (IHP) is een essentieel beleidsstuk voor gemeenten en schoolbesturen

‘Gemeenten zijn verantwoordelijk voor investeringen in de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Vaak gaat het dan om een groot aantal schoolgebouwen, in middelgrote gemeenten al gauw meer dan twintig tot vijftig schoolgebouwen. In een Integraal Huisvestingsplan (IHP) leggen gemeente en scholen hun gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst vast. En ze

Read More »

Scholen, stelsel en het klimaatakkoord

In korte tijd is in de wereld van de onderwijshuisvesting de term BENG (bijna energieneutrale gebouwen) welhaast al sleets geworden, nog voordat deze norm goed en wel is ingevoerd. In een tijdsbestek van een paar maanden is het formuleren van ambities op energieneutraliteit en gasloos bouwen van een toekomstdroom omgezet naar ambitie en beleid. Het

Read More »

Bouwen zonder risico’s

Risicodragend Projectmanagement van HEVO Projectmanagement is er in verschillende vormen: met veel zekerheid en weinig invloed tot weinig zekerheid en veel invloed. Bij Risicodragend Projectmanagement, kort gezegd RPM, krijgt u beide: zekerheid op prijs, planning én kwaliteit inclusief invloed op het proces. Hoe wij dat doen? Door naar u te blijven luisteren én bovenop uw

Read More »

Scoren met de quickscan binnensportaccommodaties

De meerwaarde van een objectieve nulmeting van sportaccommodaties. Sporten is gezond. Maar hoe gezond is een sportaccommodatie? Een groot aantal sportcomplexen en -hallen is ruim 40 jaar oud en toe aan grondige renovatie of vernieuwing. Gemeenten vragen zich steeds vaker af wat een sportaccommodatie mag kosten en wat de maatschappelijke opbrengst daarvan zou moeten zijn.

Read More »

Huisvesting nieuwe gemeente na herindeling

“Hoe regelt een nieuwe gemeente de huisvesting na een herindeling? Welk concept wordt gekozen voor de dienstverlening aan de burgers en de samenwerking binnen de ambtelijke organisatie en hoe draagt de huisvesting daaraan bij? We vroegen het aan vier gemeentesecretarissen. https://www.hevo.nl/media/relatiemagazine/voorjaar_2018/360_13_de_cirkel_rond.pdf

Read More »
Scroll to Top