Haans Advocaten

Home/Kenmerk: Haans Advocaten

Wat zijn uw rechten bij de aanleg van wegen en leidingen?

Mr. J.J.C.M. Willemen (Joost), oktober 2014, De Ondernemer Nederland is een dichtbevolkt land. Bij de aanleg van wegen en leidingen, wordt duidelijk dat ruimte schaars is. Voorzieningen moeten ingepast, om aan de toenemende vraag naar gas, water en elektriciteit te voldoen. Wat zijn uw rechten als grondeigenaar of -gebruiker? Moet u tegen uw zin, medewerking [...]

Door |2014-11-11T14:56:56+01:0011 november 2014|Categorieën: Zakelijke dienstverlening|Tags: , , |0 Reacties

Goed ondernemingsbestuur.

mr. E.F. Gomes (Erik), 2014, De Ondernemer De bestuurder van een besloten vennootschap dient zich in zijn handelen te richten naar het belang van de vennootschap. De bestuurder van die vennootschap mag zich bij zijn handelen dus niet laten leiden door zijn persoonlijk belang. Hoewel dit ook zonder wet­telijke verankering duidelijk lijkt, komen in de [...]

Het nieuwe arbeidsrecht

Mr. P.L. Nijmeijer (Paul), 2014, de Ondernemer Proeftijd In arbeidsovereenkomsten voor zes maanden of korter mag geen proeftijdbeding meer worden opgenomen. Indien dit wel gebeurt, is dit beding nietig en daardoor ongeldig. Concurrentiebeding Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen geen concurrentiebeding meer bevatten, tenzij in de arbeidsovereenkomst wordt aangegeven op grond van welk zwaarwichtig bedrijfsbelang het [...]

Whatsapp bericht leidt tot ontslag op staande voet

Mr. C.A.F. Haans (Caroline), 2014, de Ondernemer Social media is steeds meer ingeburgerd in de maatschappij. Ook op de werkvloer wordt er op los getwitterd, geappt en gemaild. Vaak gaat dat goed, maar soms ook niet. Zo heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel recent bepaald dat een ziekmelding via whatsapp niet door de beugel [...]

Rijbewijs ingehouden? Klagen helpt om het eerder terug te krijgen!

Mr. H. van Asselt (Henk), 2014, De Ondernemer Stel uw rijbewijs is ingehouden, omdat u bijvoorbeeld 101 km per uur reed waar u 50 mocht. U reed onder invloed, had openstaande boetes, of vertoonde gevaarlijk rijgedrag. Wat is de procedure? Allereerst krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen 3 dagen gaat uw rijbewijs naar de officier van [...]

Door |2014-06-26T09:31:26+02:0026 juni 2014|Categorieën: Juridisch|Tags: , , |0 Reacties

Exclusieve afnameverplichtingen in de horecabiermarkt.

Mr. L.J. van Langevelde (Leen), 2014, De Ondernemer Exclusieve afnameverplichtingen in de horecabiermarkt houden de gemoederen flink bezig. Minister Kamp is onlangs het gesprek gestart met Koninklijke Nederlandse Horeca, brouwers en horecaondernemers om een transparante en concurrerende biermarkt te verwezenlijken. In de praktijk komt het veelvuldig voor dat brouwers (tap)apparatuur aan horecaondernemers in bruikleen geven, [...]

Jammer voor de kleine mantelmeeuw.

mr. J.J.C.M. Willemen (Joost), 2014, De Ondernemer Stelt u zich het volgende voor, u woont in het buitengebied en heeft vanuit uw huis uitzicht over een prachtig naaldbos. Uw gemeente heeft plannen om een nieuw afvalverwerkingsbedrijf te vestigen op enkele honderden meters van uw woning. U denkt aan alle aan- en afrijdende vrachtwagens vol met [...]

Door |2014-03-31T00:00:00+02:0031 maart 2014|Categorieën: Juridisch|Tags: , , |0 Reacties

Loopt uw bedrijf gevaar bij een echtscheiding?

mr. K.T.J.M. Pijls - olde Scheper (Kyra), 2014, De Ondernemer Ondernemers die gaan scheiden kunnen privé, maar ook zakelijk tegen lastige situaties aanlopen. Onlangs heeft het hof Arnhem-Leeuwarden hierover een uitspraak gedaan. In deze uitspraak ging het over een man en vrouw die onder huwelijkse voorwaarden getrouwd waren en gingen scheiden. De vrouw is eigenaar [...]

Door |2014-03-27T00:00:00+01:0027 maart 2014|Categorieën: Juridisch|Tags: , , |0 Reacties

Kantonrechter overbodig na invoering transitievergoeding?

Mr. P.L. Nijmeijer (Paul), 2014, De Ondernemer Met de invoering van de Wet werk en zekerheid zal de kantonrechtersformule verdwijnen. Zodra een dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd, krijgen werknemers bij een gedwongen ontslag recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt gedurende de eerste tien jaar van het dienstverband, eenderde maandsalaris voor elk vol [...]

Door |2014-02-19T00:00:00+01:0019 februari 2014|Categorieën: Juridisch|Tags: , , |0 Reacties

Nieuwe regelgeving voor consumenten-webshops.

mr. S.H.M. van den Elsen (Sander), 2014, De Ondernemer Webwinkels voor consumenten zullen halverwege 2014 te maken krijgen met nieuwe regelgeving, die is opgesteld om de in verschillende Europese landen geldende regels te harmoniseren. Enkele in het oog springende te verwachten wijzigingen zijn de navolgende. De bedenktijd voor consumenten om de overeenkomst bij een aankoop [...]

Door |2014-01-29T08:53:20+01:0029 januari 2014|Categorieën: Juridisch|Tags: , , |0 Reacties

Ondernemer: Gevangen door de bank??

Mr. A. Oomen (Albert), 2014, De Ondernemer Uit een recent gepubliceerd onderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB) blijkt dat banken steeds minder leningen verstrekken aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Slechts 32 procent van de Nederlandse ondernemers die tussen april en september jl. een lening hebben aangevraagd zouden deze (naar eigen zeggen) ‘volledig' [...]

Door |2017-11-17T12:39:30+01:0028 januari 2014|Categorieën: Juridisch|Tags: , , |0 Reacties

Kinderalimentatie: nieuwe werkwijze

Mr. M. Czarnota (Monika), november 2013, De Ondernemer Sinds 1 april 2013 wordt de kinderalimentatie berekend volgens een nieuwe methode. De aanleiding hiervan is de wens om tot vereenvoudiging van de bestaande rekenmethode te komen. In de nieuwe rekenmethode wordt uitgegaan van een standaard bedrag aan vaste lasten. Daarnaast is de term zorgkorting geïntroduceerd. Degene [...]

Door |2014-01-06T16:49:08+01:0006 januari 2014|Categorieën: Juridisch|Tags: , , |0 Reacties

Cybercrime

Mr. H. van Asselt, november 2013, De Ondernemer Cybercrime, oftewel computercriminaliteit, neemt in deze tijd steeds meer toe. In 2012 was ongeveer 40 procent van de Nederlandse ondernemers de dupe van cybercrime. De meest voorkomende vormen van cyberoverlast zijn computervirussen. Daarnaast bieden criminelen regelmatig illegale diensten en producten aan via internet. ‘Phishing', waarmee gevoelige informatie [...]

Door |2017-11-17T12:39:52+01:0006 januari 2014|Categorieën: Juridisch|Tags: , , |0 Reacties