Krapte van geschoolde mensen op arbeidsmarkt is drijfveer achter opleidingsinitiatief

Vianen en Amstelveen 16 januari 2013 – Stipt-ICT en Nexct hebben de krachten gebundeld en samen de Unified Communications en Collaboration Academy (UC&C Academy) opgericht met als doel net afgestudeerde jonge mensen in twee jaar op te leiden tot consultants voor Unified Communications and Collaboration. De opleiding wordt begeleid door ervaren specialisten van Nexct en Stipt ICT en is volledig gestoeld op de praktijk.

Stipt-ICT en Nexct worden beide geconfronteerd met een groot tekort aan goed opgeleide mensen die kunnen worden ingezet bij klanten. “De kennis op het gebied van UC&C is schaars en dreigt daardoor de komende jaren duurder te worden. Dit initiatief bouwt mee aan de opbouw van onze kennis en ervaring. Daar profiteren onze klanten direct van”, zegt Enrico Karsten, directeur van Nexct. “We merken dat Unified Communications & Collaboration het gewenste volwassenheidsniveau heeft bereikt en dat steeds meer bedrijven kennis zoeken om voor hun specifieke toegevoegde waarde te creëren. Dat vergt uiteraard kennis van dit werkveld. Die kennis is helaas nog te weinig voorhanden. De kennis van technische aspecten groeit weliswaar maar er is te weinig oog voor de bedrijfsmatige aspecten. Daarom bieden wij jonge talenten de kans om opgeleid te worden in dit vakgebied. Dat is de kracht van de UC&C Academy”, voegt Arnold Jessurun, directeur van Stipt-ICT hieraan toe.

Inmiddels is de eerste selectieronde bijna afgerond en starten op 1 februari vier jonge mensen met het opleidingstraject. De UC&C Academy geeft klanten beschikking over hoog opgeleide flexibele specialisten onder financieel aantrekkelijke voorwaarden. Na het tweejarig opleidingsprogramma hebben zij als eerste de mogelijkheid om de UC&C professional in dienst te nemen. De young professionals ontwikkelen zich tot professionele ICT-adviseurs met kennis en ervaring die in de markt wordt gevraagd. Meer informatie over de UC&C academy vindt u op www.ucca.nl.

Over Stipt-ICT

Stipt-ICT is gespecialiseerd in het implementeren van ICT-voorzieningen en het uitvoeren van ICT-beheer. Dat doet Stipt-ICT met een team van ervaren professionals, aangevuld met ambitieuze talenten van de jongste ICT-generatie. Door het samenbrengen van Telecommunicatie en IT-kennis is Stipt-ICT in staat migraties en beheer van complexe ICT-omgevingen te begeleiden en in te vullen. Professionals van Stipt-ICT beschikken over de ervaring en kennis in een markt die vraagt om adequate en innovatieve oplossingen voor steeds complexere ICT-netwerken. Aanvullend is er de dienstverlening van Strict waar het gaat om hoogwaardige ICT-consultancy op tactisch en strategisch niveau. En van Strome als het gaat om Expense Management. www.stipt-ict.nl

Over Nexct

De mensen van Nexct vinden dat IT er is om organisaties te helpen om resultaten te behalen en doelstellingen te realiseren. En om mensen zó te laten werken dat zij alles uit hun werk halen wat erin zit. Zij praten over ‘Het Nieuwe Werken’, Unified Communications en Collaboration. Daarmee bedoelen ze: we kunnen mensen simpel, vanaf elke locatie en vanzelfsprekend laten werken binnen één geïntegreerde omgeving. De mensen van Nexct adviseren, ontwikkelen, implementeren en beheren zo’n omgeving. Telkens gaan zij weer terug naar de kern: Wat heb je nu echt nodig? De mensen van Nexct hebben ervaring met communicatietechnologie, collaboration, Cloud computing en infrastructuuroptimalisatie en kunnen over technieken en toepassingen heen kijken. Zij zijn onafhankelijk in denken en handelen, onafhankelijk van leveranciers. Zo kunnen zij met een open blik de beste oplossing zoeken die waarde toevoegt en vooral mensen laat samenwerken en communiceren: hoe ze willen, waar ze willen en met wie ze willen. Dat is Nexct. The people behind it. www.nexct.nl

Reacties

comments