OnzeLes is een app waarmee feedback geven makkelijk en veilig wordt. Zo worden leerlingen meer betrokken bij de inhoud en kwaliteit van hun les. De twee grootste leerling- en studentenorganisaties (LAKS en JOB) zijn dusdanig enthousiast over het effect dat ze OnzeLes actief ondersteunen en verspreiden onder hun achterban. De twee grootste lerarenorganisaties (AOb en CNV-Onderwijs) zien OnzeLes als een mogelijk instrument voor leraren om hun lessen nog beter te maken.

Problemen in het Nederlanse onderwijs
OnzeLes pakt precies die problemen aan die worden omschreven in het vorige maand uitgekomen OESO rapport. OESO concludeert dat leraren de belangrijkste rol vervullen op scholen en dat zij hun werk nóg beter gaan doen als ze feedback vragen aan leerlingen en open gesprekken voeren in de klas. Ook blijken Nederlandse leerlingen niet gemotiveerd en zijn de klassen te druk.

Feedback voor leraren
OnzeLes is een programma waarmee leerlingen op een makkelijke en veilige manier feedback kunnen geven aan hun leraar, ondersteund door een web-app. De app laat leerlingen anoniem feedback geven, op zo’n manier dat de leraar altijd gebalanceerde feedback krijgt. OnzeLes is géén beoordeling, maar puur een middel om voor zowel startende als ervaren docenten in kaart te brengen wat er al goed gaat en wat er nóg beter zou kunnen.

Leerlingen willen zelf óók meer orde in de les
In de pilotfase zijn er al duizenden tips en tops gegeven die hebben geleid tot productieve gesprekken over hoe leerlingen met meer motivatie naar school gaan. Veel leerlingen geven bijvoorbeeld aan meer orde te willen in hun lessen. Als dit eenmaal duidelijk is, kan een leraar de leerlingen veel makkelijker aanspreken op hun verantwoordelijkheid om gezamenlijk te zorgen voor meer rust in de klas.

Ondersteund door leerlingorganisaties en lerarenorganisaties
Het LAKS en JOB zien dat OnzeLes leerlingen en studenten op een positieve manier laat meedenken over lessen. De AOb en CNV-Onderwijs zien OnzeLes als een instrument dat leraren kunnen gebruiken om hun werk te ondersteunen.

Over OnzeLes
OnzeLes is in 2015 bedacht door De Nationale DenkTank en in 2016 ontwikkeld door Stichting leerKRACHT. OnzeLes wordt op vrijdag 17 juni gepresenteerd tijdens de ALV van LAKS in De Balie, Amsterdam (link naar evenement). Het LAKS-bestuur geeft het goede voorbeeld: zij gaan OnzeLes gebruiken om hun leden feedback te vragen over hun eigen functioneren.

Reacties

comments