Zoeken
Generic filters
nl Dutch
Zoek op rubiek

SCP-rapport bericht Biseksuelen verzuimen minder.

Het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) is erg blij met het nieuw verschenen rapport van het SCP “Seksuele oriëntatie en werk”. Ondanks alle problemen die biseksuelen op het werk ervaren blijkt het werkverzuim in absolute zin lager te liggen dan bij homoseksuele, lesbische en heteroseksuele collega’s.
Daarnaast verwoord het rapport messcherp dat biseksuele mannen en vrouwen op vrijwel alle terreinen van (psychische) gezondheid, sociale omgang (gepest worden) en werkbeleving slechter uit de verf komen. Zicht op de oorzaken hiervan biedt het onderzoek helaas niet. Hiervoor zal veel breder onderzoek moeten worden opgezet, waarbij ook andere terreinen dan alleen werk worden meegenomen.
Wel is duidelijk dat we moeten werken aan positieve rolmodellen waarmee de zelfacceptatie van biseksuelen wordt gestimuleerd en de maatschappelijke acceptatie vergroot. Een van de manieren daarvoor is aandacht voor diversiteit en doorbreken van genderrollen en de binaire indeling hetero/homo.
Want zolang mensen in de geijkte hokje blijven is prima, daarbuiten gaat het mis.

Deze positieve rolmodellen, het bevorderen van zelfacceptatie en het werken aan maatschappelijke acceptatie doet het LNBi onder andere met de jaarlijkse Holland BiCon die dit jaar op 25-26-27 oktober in Rotterdam wordt gehouden. Dit jaar met als thema “Lekker Jezelf!?”. Hierover gaan onder andere Andreas Wismeijer, expert op het gebied van geheimen, Tanja Ineke, voorzitter COC Nederland en Vreer Verkerke, bi- en trangenderactivist, met elkaar in debat.

Het LNBi zet zich in voor een samenleving waarin biseksualiteit als identiteit breed erkend wordt, als een gelijkwaardige mogelijkheid naast homo- en heteroseksualiteit. Een samenleving waarin biseksuelen zichtbaar zijn in al hun diversiteit. Waarin biseksuelen openlijk kunnen uitkomen voor wie en wat ze zijn, ongeacht hun situatie, zonder noodzaak tot stiekem en verborgen gedrag

—————————————————————————————————————————-
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie over de Holland BiCon kunt u contact opnemen met:
Erwin Heyl, [email protected], 06 237 298 93
Afbeeldingen in diverse resoluties zijn beschikbaar via:
https://picasaweb.google.com/106986339830128935799/HollandBiCon2013

Wilt u het debat als pers bijwonen neem dan ook contact op met Erwin Heyl.
Meer informatie over Andreas Wismeijer en zijn recente artikelen is te vinden op www.andreaswismeijer.nl.

Website: www.lnbi.nl

Reacties

comments

Scroll to Top