De meerwaarde van een objectieve nulmeting van sportaccommodaties.

Sporten is gezond. Maar hoe gezond is een sportaccommodatie? Een groot aantal sportcomplexen en -hallen is ruim 40 jaar oud en toe aan grondige renovatie of vernieuwing. Gemeenten vragen zich steeds vaker af wat een sportaccommodatie mag kosten en wat de maatschappelijke opbrengst daarvan zou moeten zijn. Maar hoe maak je dat snel en betaalbaar inzichtelijk? Met een speciale objectieve en gestandaardiseerde quickscan die ontwikkeld is voor binnensportaccommodaties …

Valkuilen vermijden

Die objectieve quickscan binnensportaccommodaties kan heel verhelderend werken. Veel gemeenten kiezen voor renovatie, omdat dit de gemakkelijkste en goedkoopste optie lijkt. Helaas komen flinke financiële tegenvallers tijdens het renovatieproces regelmatig voor. Die komen vaak voort uit een gebrekkige analyse van de bouwkundige en installatietechnische staat van een sportaccommodatie. Dat levert extra verbouwkosten op én vertraging in het renovatieproces. En ook dat is een fikse kostenpost! Een tweede valkuil is dat gebruikers na de renovatie teleurgesteld zijn over de mogelijkheden die hun sportaccommodatie biedt en dat daardoor de accommodatie minder intensief gebruikt wordt dan verwacht. Dat kan tot financiële tegenvallers leiden. Een andere veelgehoorde financiële tegenvaller is dat de exploitatiekosten in de praktijk hoger uitvallen dan gecalculeerd. Tot slot worstelen veel gemeenten met het vraagstuk hoe ze een sportaccommodatie duurzamer en toekomstbestendiger kunnen maken. De kunst is natuurlijk om vooraf deze valkuilen te vermijden. De quickscan binnensportaccommodaties is daarvoor een praktisch, betaalbaar en snel startpunt.

Haalbaar en betaalbaar

Het grote voordeel van de quickscan binnensportaccommodaties is dat deze, speciaal voor sportaccommodaties ontwikkelde en eenduidige tool, snel inzichtelijk maakt wat de huidige stand van zaken is en welke scenario’s eventueel haalbaar en betaalbaar zijn. Een groot pluspunt is dat de quickscan een objectieve nulmeting is waarbij het huidige ‘probleem’ via een stoplichtmethode snel inzichtelijk wordt. Experts beoordelen bij deze nulmeting de uitstraling, de bouwkundige staat, de veiligheid, het binnenmilieu, de exploitatie en de functionaliteit. Deze grondige analyse maakt helder wat het ‘probleem’ is en vormt daardoor een belangrijk fundament om een goede afweging te maken over de beste aanpak en benodigde investeringen om een sportaccommodatie in de toekomst aantrekkelijk en betaalbaar te houden. Deze analyse voorkomt ook dat tegenvallers tijdens het renovatie- of nieuwbouwproces ontstaan, omdat de bouwkundige en installatietechnische valkuilen door deskundigen al zijn gesignaleerd. De relatief kleine investering in de quickscan wordt later in het proces dubbel en dwars terugverdiend.

Duidelijk stappenplan

Het is goed om te beseffen dat de quickscan binnensportaccommodaties de eerste stap is op weg naar een betaalbare, duurzame en toekomstbestendige sportaccommodatie. Een goede analyse van de huidige situatie vormt een stevig fundament om later in het proces weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Maar ook bij de vervolgstappen in het beslisproces is het goed om eerst te denken en te doen. Daarom is deze quickscan de eerste van de vier stappen in het integraal huisvestingsplan voor sportaccommodaties:

Lees de stappen: https://www.hevo.nl/advies-bouwmanagement/scoren-met-de-quickscan-binnensportaccommodaties

www.hevo.nl | www.rpmbyhevo.nl | 073-6409409

Reacties

comments