Zoek op rubiek

School onbetaalbaar

Armenië: School is van grote waarde, onbetaalbaar voor meer kansen en mogelijkheden in de toekomst. Het zijn de meest kwetsbare kinderen die niet naar school gaan. . Kinderen met een handicap, kinderen uit één-ouder gezinnen en weeskinderen. School is van grote waarde echter in letterlijke zin voor deze kinderen onbetaalbaar. Mensenkinderen helpt en deelt schoolpakketten uit zodat ook de meest achtergestelde kinderen naar school kunnen gaan. De schoolpakketten worden in Moldavië zelf gekocht zodat ook de lokale economie gesteund wordt.
Nog even en de zomervakantie zit er weer op. Vanaf september gaan alle leerplichtige kinderen weer naar school. Vol goede moed beginnen de scholieren aan het nieuwe schooljaar. Naar school gaan is belangrijk. School maakt dat leerlingen kennis vergaren. Kennis zorgt voor meer kansen en mogelijkheden een goede plek in de maatschappij te verwerven. Een baan om in eigen levensonderhoud te voorzien. School is van grote waarde, onbetaalbaar voor een goede toekomst.
In Moldavië staan de schooldeuren vanaf 1 september wagenwijd open om alle kinderen te ontvangen. Een nieuw schooljaar voor de boeg om kennis te vergaren. Ondanks dat kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig zijn en het volgen van onderwijs gratis is, gaat één op de vijf kinderen niet naar school. Kinderen met een handicap, kinderen uit één-ouder gezinnen en weeskinderen. Het zijn de meest kwetsbare kinderen die niet naar school gaan terwijl zij de kennis bitterhard nodig hebben om later werk te vinden om in eigen levensonderhoud te voorzien. School is van grote waarde echter in letterlijke zin voor deze kinderen onbetaalbaar.
Het treft de kinderen die onder de armoedegrens leven. Het geld dat er is, is bestemt voor eten, brandhout en kleding. Geld voor schoolboeken en –spullen is er niet. De kinderen willen heel graag leren maar omdat zij geen goede spullen hebben lukt het ze gewoonweg niet. Bij gebrek aan schoolspullen kunnen ze thuis geen huiswerk maken waardoor ze steeds verder achterop raken. Mensenkinderen helpt en deelt schoolpakketten uit zodat ook de meest kwetsbare kinderen naar school gaan om kennis te vergaren. De schoolpakketten worden in Moldavië zelf gekocht zodat de lokale economie ook gesteund wordt. Mensenkinderen wil minimaal 2000 kinderen helpen en start de actie: Open de deur naar de toekomst.
Mensenkinderen is bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door Nederlanders bewust te maken van de grote nood van deze mensen en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen. Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding.

Reacties

comments

Scroll to Top