Zoek op rubiek

Rubicon richt SharePoint Project- en Samenwerkingsomgeving en Document Management in bij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis.

Rubicon gaat bij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis de Project- en samenwerkingsomgeving en het Document Management verder inrichten met als doel het verhogen van de efficiëntie van de medewerkers.

 

Vianen, 31-05-2011: Nu het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) de beschikbaarheid van gedigitaliseerde patiëntendossiers op basis van SharePoint 2010 online heeft gerealiseerd, is het tijd voor de volgende stap. In de volgende stap gaat het ADRZ verder met de realisatie van het verhogen van de efficiëntie van de medewerkers door het verder verbeteren van de project- en samenwerkingsomgeving en het inrichten van document management. Het ADRZ heeft hiervoor Rubicon gekozen als haar SharePoint partner. Een leverancier die zowel de IT, functioneel beheer en business aspecten van SharePoint begrijpt en over kan dragen aan het ziekenhuis.

 

Hiermee voldoet Rubicon aan de wensen die het ADRZ stelt aan een partner met toegevoegde waarde. Rubicon heeft inmiddels bij meerdere zorginstellingen SharePoint oplossingen geïmplementeerd. Op basis van haar SharePoint ZorgPortaal weet Rubicon de juiste functionele vraagstelling van ziekenhuizen te beantwoorden. Rubicon biedt het ADRZ dan ook full service SharePoint dienstverlening.

 

In 2010 koos het ADRZ voor het SharePoint platform als basis voor het aan zorgprofessionals beschikbaar stellen van gedigitaliseerde patiëntendossiers. Rubicon realiseerde een infrastructuur op basis van een degelijk ontwerp en verzorgde de installatie van de SharePoint 2010 omgeving. Bij het opstellen van het ontwerp is door Rubicon in samenwerking met ADRZ vanaf de start rekening gehouden met toekomstige functionele wensen betreffende dit platform, waardoor vervolgtrajecten als het verbeteren van de project- en samenwerkingsomgeving en het inrichten van document management, goed aansluiten op de bestaande infrastructuur.

 

Rubicon en het ADRZ hebben een roadmap opgesteld voor de komende jaren. Dit geeft het ziekenhuis de mogelijkheid om het platform in beheersbare stappen binnen ADRZ verder in gebruik te nemen. Door gebruik te maken van functionele domeinen krijgen afdelingen nieuwe en eenvoudigere IT diensten geboden ter ondersteuning van ziekenhuisbrede samenwerking. In de eerste fase van deze roadmap realiseert Rubicon de onderdelen collaboratie, project management, document management en de “Mijn ADRZ” omgeving. Het resultaat hiervan is dat medewerkers beter kunnen samenwerken, elkaar beter kunnen vinden en documenten en informatie eenvoudiger gedeeld en (terug)gevonden kunnen worden.

 

De samenwerkingsomgeving geeft de organisatie de mogelijkheid om in afdeling overschrijdende teams samen te werken. Het is dé standaard omgeving, waarin plaats is voor gedeelde documenten, taken, een agenda, forum en meer. Dit maakt het voor de gebruikers mogelijk om centraal informatie en kennis te delen. Daarnaast wordt er een project management omgeving ingericht, op basis van het “Rubicon Project Bureau”. Dit laatste is een op Prince2 gebaseerde en gestructureerde omgeving om projectmatig samen te werken, van projectaanvraag tot het automatisch aanmaken van projectsites en dit alles ondersteund door één workflow.

 

In de eerste fase wil het ADRZ tevens documenten van personen en afdelingen in SharePoint onderbrengen. Hiertoe wordt een documenten centrum ingericht met de gewenste document classificaties van het ADRZ. Hierdoor komen functionaliteiten zoals bijvoorbeeld versiebeheer beschikbaar en wordt een verbetering van de vindbaarheid van documenten gerealiseerd. Hiertoe wordt de Enterprise zoekmachine en Social Tagging ingezet. Beide, standaard functionaliteiten van SharePoint 2010.

 

“Mijn ADRZ” geeft de gebruiker de mogelijkheid om persoonlijke documenten op te slaan op zijn of haar eigen SharePoint plek. Naast het profiel met een rijke set aan Social Features, heeft Rubicon een aantal webparts toegevoegd, waarmee de gebruiker zijn of haar taken, agenda en emails ook in de browser kan zien.

“Mijn ADRZ” wordt daarmee een centrale plaats waar de medewerker snel via de browser zijn of haar informatie beschikbaar heeft.

 

Rubicon realiseert elke fase als project en zorgt ervoor dat ieder project vanaf het ontwerp, de realisatie, training van de gebruikers tot aan de overdracht naar de beheerorganisatie goed geregeld wordt.

De realisatie van de diverse onderdelen gebeurt middels een iteratieve aanpak in nauwe samenwerking met de medewerkers van het ziekenhuis. Dit zorgt voor korte communicatielijnen en duidelijke verwachtingen bij zowel het ADRZ als bij Rubicon. Het succes van een project zit volgens Rubicon dan ook grotendeels in de menselijke factor. Daarnaast moeten de oplossingen niet alleen eenvoudig over te dragen zijn naar de gebruikers binnen het ziekenhuis en het werk eenvoudiger maken, maar dienen deze ook beheersbaar te zijn en beheersbaar te blijven voor de IT organisatie van het ziekenhuis.

 

Over ADRZ

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis biedt medisch specialistische zorg in Noord- en Midden Zeeland en heeft locaties in Goes, Middelburg, Vlissingen en Zierikzee. Meer informatie vindt u op www.adrz.nl

 

Over Rubicon

Rubicon is een toonaangevende Microsoft dienstverlener met ruime ervaring in de gezondheidszorg. Middels het inzetten van innovatieve ICT oplossingen maakt Rubicon het voor organisaties mogelijk om de performance inzichtelijk te maken en de efficiency en communicatie te verbeteren. Met een verhoogde service en kwaliteit tot gevolg. Als ICT adviespartner geeft Rubicon zorginstellingen, maar ook organisaties binnen diverse andere branches, toegang tot hoogwaardige kennis en volledige technologische ondersteuning. Voor meer informatie: www.rubicongroup.nl

Reacties

comments

Scroll to Top