Zoek op rubiek

Result by Management nieuwe partner van SOPHIQ software

22 oktober 2014

Het in Nijkerk gevestigde SOPHIQ, heeft in Result by Management een nieuwe strategische partner gevonden. Result by Management hanteert een methodische verbeteraanpak die managers, directeuren en hun teams helpt de voorgenomen ambitieuze doelen te halen. Zij helpt bedrijven om hoge ambities te definiëren en daardoor in een positieve drive te komen, op deze wijze ontstaat nieuwe energie en elan. Deze positieve energie is de basis om echte veranderingen door te zetten en via coaching on the job ook te borgen.

“SOPHIQ is voor ons een waardevol instrument om onze klanten te helpen afgesproken doelen, activiteiten en resultaten in een beveiligde online omgeving vast te leggen. Dit biedt transparantie binnen de organisatie en maakt het monitoren van de voortgang eenvoudig maar maakt het management proces ook transparant.” aldus Result by Management partner Ben Kamphuis.

SOPHIQ directeur Michael Knulst: “Met onze SaaS software ondersteunen we diverse profit en non-profit organisaties. Voor management consultancy bureaus bestaat de meerwaarde van Sophiq onder andere uit de mogelijkheid om hun “eigen” methoden en instrumenten te configureren in Sophiq. Hierdoor wordt de toegevoegde waarde van hun dienstverlening verhoogd, de time-to-market versneld en de professionele uitstraling versterkt. Door nu partners als Result by Management aan ons te binden voegen we een extra inhoudelijke dimensie toe voor onze klanten.”

Recent zijn de consultancy bureaus Approach, Eqeep, Turbocratie en BrugWaarde partner geworden van Sophiq. SOPHIQ is met diverse gerenommeerde consultancy bureaus, in binnen- en buitenland, in gesprek om te komen tot partnerships.

Over SOPHIQ:
SOPHIQ is de leverancier van de gelijknamige, nieuwe generatie managementsoftware, die managers ondersteunt bij het maken, communiceren en realiseren van hun plannen.
Manager krijgen met Sophiq overzicht en grip op de uitvoering van programma’s, projecten,
ketens en processen.

Sophiq is in 2007 opgericht door experts die de ambitie hadden om verbeteringen te realiseren in de besturing van organisaties. Dat heeft geresulteerd in praktische en direct toepasbare oplossingen op het gebied van organisatie besturing.

Zo hebben zij veel profit- en non-profitorganisaties geholpen met het verbeteren van hun informatievoorziening zodat zij grip kregen op hun strategie en prestaties. Met de opkomst van
krachtige cloud gebaseerde technologieën, werd het mogelijk om deze oplossingen door te ontwikkelen, waarmee SOPHIQ haar visie op besturing daadwerkelijk kon realiseren.

SOPHIQ wordt “vanuit de Cloud” geleverd. Dit biedt de klant gemak en maakt het ook financieel aantrekkelijker door de transparante abonnementsstructuur. De technische exploitatie en de hosting verloopt via een datacentrum dat voldoet aan alle vereiste NEN-normen.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met:
Michael Knulst, directeur
+31 (0) 33 246 03 04
[email protected]
www.sophiq.nl

Over Result by Management:
Result by Management zorgt met haar aanpak voor positieve energie. Dit is de basis om echte veranderingen in- en door te zetten. Een ambitieus doel wordt behaald door FOCUS aan te brengen en niet meer alle ballen tegelijk in de lucht willen houden. Samen met de klant worden de belangrijkste verbeterpunten vastgesteld om het doel te kunnen realiseren. Het management wordt getraind in vaardigheden en die gewenste manier van werken wordt door coaching in de praktijk de nieuwe routine van het management.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met:
Ben Kamphuis
+31 (0) 33 2471139
[email protected]
www.resultbymanagement.nl

Reacties

comments

Scroll to Top