Plus500 maakt zijn financiële en bedrijfsresultaten bekend voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2014.
In Q3 2014 zette Plus500 zijn sterke groei voort. De omzet verdriedubbelde bijna en in bijna alle landen steeg de gemiddelde omzet per klant (ARPU) met 138% ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Geografisch gezien vond het leeuwendeel van de handel plaats in het Verenigd Koninkrijk en West-Europa. De omzet in het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigde 15% van de totale kwartaalomzet (Q3 2013: 15%) en was samen met de omzet in West-Europese landen zoals Duitsland en Frankrijk goed voor 70% van de totale kwartaalomzet (Q3 2013: 70%). In Q3 2014 was 94% van de totale omzet afkomstig uit gereguleerde markten. Het bedrijf verwacht een vergelijkbaar omzetprofiel voor het volledige boekjaar 2014.

De kracht van het in eigen beheer ontwikkelde handelsplatform van het bedrijf in combinatie met zijn interne expertise stelde Plus500 opnieuw in staat om snel in te springen op veranderende marktomstandigheden. Klanten kregen de mogelijkheid om direct na grote financiële gebeurtenissen, zoals de beursintroductie van Alibaba en GoPro, in CFD’s voor de relevante instrumenten te handelen. Het bedrijf ervoer op vergelijkbare wijze een bijzonder sterke groei in de handel in grondstoffen en aandelen. Dit is te verklaren door de toenemende marktvolatiliteit als gevolg van de geopolitieke situatie in Europa en veranderingen in de wereldwijde macro-omgeving. Het in eigen beheer ontwikkelde geautomatiseerde marketingplatform heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de merkbekendheid binnen de uiteenlopende advertentiekanalen. Plus500 was hierdoor in staat om een groter aantal klanten met hoge waarde aan te trekken.

In de negen maanden die eindigden op 30 september 2014 voegde Plus500 300 nieuwe handelsinstrumenten aan zijn portefeuille toe. In het derde kwartaal reduceerde het bedrijf de spread van de meest populaire instrumenten tot uiterst concurrerende niveaus, zoals FTSE100 (0,88 pips), GBP/USD (1 pip), EUR/USD (1pip) en olie (3 pips). Deze spreads worden aan het volledige klantenbestand aangeboden. Het bedrijf breidde daarnaast zijn live chat-functie uit om wereldwijde ondersteuning te kunnen bieden in de moedertaal van zijn klanten.

Dankzij de groei van het aantal gebruikers van zijn handelsplatform profiteert Plus500 steeds meer van natuurlijke hedging, waardoor de blootstelling aan risico’s wordt verminderd. Dit heeft geresulteerd in een reductie van de hedging-kosten en toegenomen liquiditeit gedurende de verslagperiode.

Door de bovengenoemde ontwikkelingen was Plus500 in staat om nieuwe klanten aan te trekken en een hogere gemiddelde omzet per klant (ARPU tot $1.290) te realiseren. Dit leidde tot een toename van 10% ten opzichte van Q2 2014. De gemiddelde wervingskosten per klant (AUAC) vielen in vergelijking met het vorige kwartaal slechts 1% hoger uit. Het bedrijf streeft er echter naar om zijn marketinguitgaven op peil te houden en een gerichte campagne te ontwikkelen voor het aantrekken van meer klanten met hogere waarde. Plus500 heeft gezien de geringe stijging van de AUAC vertrouwen in zijn vermogen om deze klanten aan te trekken. Zijn geautomatiseerde handelsplatform voorkomt dat klanten worden geworven die geen winst voor het bedrijf opleveren.

In de negen maanden die eindigden op 30 september 2014 bedroeg de omzet van het bedrijf 162,4 miljoen dollar, 151% hoger dan de omzet in dezelfde periode van 2013. De totale omzet viel daarmee 41% hoger uit dan de omzet over heel 2013. Plus500 is daarmee goed gepositioneerd om in het nieuwe jaar opnieuw een sterke groei te boeken.

Reacties

comments