Geachte Redactie,

LEEUWARDEN, 2 juni 2016.
Als studentenactie-organisatie “Studeren, Gokken of Investeren?”, gaan wij, een groep van vier eerstejaars studenten, donderdag 9 juni van 12:00 in de middag tot 16:00 op het Plein in Den Haag kamperen onder het mom : “Zonder Studiefinanciering kunnen we de huur niet meer betalen!”, om zo de huidige problematiek over het huidige leenstelsel aan de kaak stellen, om op deze manier druk te zetten op de Tweede Kamer.

Sinds de invoering van het leenstelsel is : “Het aantal studenten dat dit jaar is begonnen aan een hbo-opleiding is met 6,2 procent gedaald. In totaal hebben zich 92.042 studenten aangemeld, vergeleken met 98.175 vorig jaar. De daling komt waarschijnlijk doordat de studiefinanciering als gift dit collegejaar is afgeschaft en door strengere toelatingseisen voor bepaalde hbo-studies.“ – Bron : ANP

Ook heeft de invoering van het leenstelsel invloed op het aantal studenten dat thuis blijft wonen, wat er voor zorgt dat studenten zich alleen oriënteren bij regionale universiteiten en HBO opleidingen, en daardoor minder keuze hebben in de mogelijke studiekeuzes.
“Tussen 2008 en 2012 nam het aantal thuiswonende kinderen toe met 4 procent, terwijl de totale bevolking met 1 procent toenam. Relatief meer jongeren blijven langer bij hun ouders wonen of zijn iets vaker naar het ouderlijk huis teruggekeerd na enige tijd zelfstandig te hebben gewoond (Van Duin et al., 2013). Het gebeurde in een periode van economische crisis, stijgende jeugdwerkloosheid en stagnatie op de woningmarkt.” – Bron : CBS
Er zijn nog geen specifieke cijfers bekend over de invloed van de invoering van het leenstelsel, maar omdat de financiële voordelen als uitwonende student zijn weggevallen (voorheen 108 euro basisbeurs voor thuiswonend, 280 euro basisbeurs voor uitwonend) kunnen we alleen concluderen dat het door de invoering van het leenstelsel minder aantrekkelijk is om uit huis te gaan.

Ook hebben we zelf een onderzoek gedaan over de vragen waar het ANP en CBS geen antwoord op hadden. Hier hebben we 75 mensen in de leeftijdscategorie 18 tot 23 gevraagd, onafhankelijk van (voor)opleiding. Hieruit bleek dat 61.3% van de mensen die momenteel Studiefinanciering hebben aangeven zonder studiefinanciering niet te kunnen studeren. Ook denkt 26.7% van de mensen in het Leenstelsel 20 tot 30 uur in de week te moeten werken, naast een voltijds opleiding, om de studie te kunnen financieren. 38.7% van de mensen in deze leeftijdscategorie, onafhankelijk van het Leenstelsel of Studiefinanciering, geven aan ontevreden te zijn met hun huidige financiële situatie.

Reacties

comments