Zoek op rubiek

Online Scheiden: Trending!

Een advocaat rekent bij een scheiding als snel €225,= per uur. Het tarief wordt dan nog eens aangevuld met gemiddeld 6% kantoorkosten en 21% BTW. Een brief, een mail, een telefoontje, ze worden allemaal in rekening gebracht. Als dan ook beide toekomstige ex-echtgenoten een eigen advocaat nemen wordt het al snel een hele dure aangelegenheid. Om over het tijdsbestek waarin een traject afgehandeld wordt nog maar te zwijgen.
Trending op het gebied van scheiden en het beeindigen van een Geregistreerd Partnerschap is het te regelen via de digitale weg. Scheiding-Digitaal.nl is de nieuwste toetreder tot deze markt, die enorm in ontwikkeling is.
Digitaal kunnen de reeds tussen de echtelieden gemaakte afspraken en de opgevraagde informatie worden aangeleverd. Voor het bedrag van € 337,50 per persoon/partij worden deze dan verwerkt tot een echtscheidingsconvenant. Zijn er kinderen in het geding dan betaalt men €60,= per persoon meer voor een uitgewerkt, en verplicht, ouderschapsplan.
Voor deze prijs wordt het gehele traject van uitwerken tot en met de inschrijving in de gemeentelijke registers verzorgd en worden de toekomstige ex-echtelieden volledig ontzorgd.
Gezegd moet worden dat in de kostprijs van Scheiding-Digitaal.nl de kosten van de rechtbank (griffierecht), de advocaat en de BTW zijn inbegrepen.
Een extra optie bij deze aanbieder is dat men een uitgebreide toelichting op de uitgewerkte stukken kan aanvragen tegen het geldende uurtarief van de mediator/advocaat.
Kortom de Scheiding-Digitaal.nl regelen kan voor velen een goedkopere optie zijn dan via een advocaat waarbij zelfs bij een bijdrage van de Raad voor de Rechtsbijstand men nog duurder uit is met de eigen bijdrage.
www.scheiding-digitaal.nl

Reacties

comments

Scroll to Top