Zoek op rubiek

Omgaan met onterving: online advies

Bij de verdeling van een erfenis kunnen snel ongemakkelijke situaties ontstaan. Zeker wanneer er sprake is van onterving. Veel nabestaanden vragen zich in deze situatie af of er mogelijkheden zijn een deel van de nalatenschap te claimen. Speciaal voor deze mensen heeft Erfrechtshulp.nl (https://www.erfrechtshulp.nl/erfrecht-advocaat/) een gratis adviestool ontwikkeld.

Mr. Jan Damstra (advocaat Erfrecht bij Erfrechtshulp.nl) heeft de tool met een duidelijk doel ontwikkeld. “We ontvangen dagelijks vragen over de wijze waarop kan worden omgegaan met onterving. Het is een bron van veel ongenoegen en onduidelijkheid.” De adviestool kan hierin duidelijkheid scheppen.

Wanneer een ouder besluit een kind te onterven, dan zijn er vaak randvoorwaarden die de situatie complex maken. Het komt helaas regelmatig voor dat een testament niet geheel volgens de wens van een erflater is opgesteld. Maar bijvoorbeeld op een kwetsbaar moment door een andere belanghebbende is beïnvloed. “Ook bij gezinnen waar sprake is van stiefouders en stiefkinderen blijkt een voor alle partijen wenselijk verdeling van de nalatenschap niet eenvoudig te bereiken.”

De online adviestool helpt bezoekers in twee fasen. “Het is belangrijk eerst te weten hoe de erfenis precies tot stand is gekomen en welke zaken zijn beschreven. Een nabestaande kan hiervoor verschillende stappen uitvoeren. Hierbij is ondersteuning van een jurist mogelijk, maar niet noodzakelijk.” Mochten er vraagtekens zijn bij de juistheid van de erfenis, dan kan een vervolgstap worden gezet. Hierbij is directe hulp van een specialist gewenst. “Omdat er vaak sprake is van tegengestelde belangen is een goede strategie van belang om het gewenste resultaat te behalen.”

Uit onderzoek blijkt dat het aantal twisten rond nalatenschappen stijgt. Mr. Damstra ziet hiervoor vaak dezelfde oorzaak. “Veel erflaters hebben hun wensen niet of onvoldoende vastgelegd. Ook is er na overlijden geen persoon die de belangen van de overledene kan vertegenwoordigen. Ook niet de notaris, omdat deze te allen tijde onafhankelijk moet blijven.” Meer aandacht voor de juridische kanten van een testament en de benoeming van een executeur testamentair (https://www.executeurtestamentair.com/) kan veel problemen voorkomen.

Reacties

comments

Scroll to Top