Zoek op rubiek

Octopussen, stieren en andere dieren

04 02 2012 – 26 05 2012
04 02 2012 – 02 02 2013 (in Kloostertuin)

Afbeeldingen van mammoeten, oerossen, wolharige neushoorns, paarden, stieren en andere dieren werden al duizenden jaren geleden door de mens op wanden in holen en spelonken gegraveerd. De rol van het dier in de beeldende kunst nam in de loop der eeuwen diverse vormen aan. In Museum Elburg zien we hoe hedendaagse kunstenaars omgaan met het thema ‘dieren’ in de expositie ‘Octopussen, stieren en andere dieren’.

Dieren in de kunst
Het dier werd vroeger gezien als jachtdier, maar ook als wezen behept met hogere machten of als fabeldier in bestiaria, sprookjes, legendes en in de mythologie. Begin 19eeeuw (Romantiek) worden meestal dieren die gevoelens van vertedering en ontroering opwekken afgebeeld. In het midden van de 19eeeuw veranderde er veel in de beeldende kunst door toenemende industrialisatie en sociale verschillen. Het was een tijd van nieuwe ontdekkingen en van het vooruitgangsdenken. Het symbolisme was een reactie hierop en maakte gretig gebruik van dieren in de kunst om het onderbewuste en het onverklaarbare uit te drukken. Tegenwoordig worden dieren soms zèlf als expositiemateriaal tentoongesteld of op bijzondere wijze verwerkt als kunstwerk. In Museum Elburg is gekozen voor een expositie met beelden, grafiek, keramiek, schilderijen en toegepaste kunst.

Kunstenaars
Voor deze expositie hebben zestien professionele kunstenaars werk ter beschikking gesteld of vervaardigd. Het betreft figuratief werk dat soms gestileerd en vrij geïnterpreteerd is. Brons, steen, plastic, hout en werken op papier en doek representeren uiteenlopende thema’s en emoties waarvoor het dier als metafoor staat, of in veel werken sterk op zichzelf staat.
De deelnemende kunstenaars zijn: Coba Koster (beelden), Frans van Straaten (beelden), Evert den Hartog (beelden), Martin Linnartz (tekeningen), Ineke Otte (sieraden, toegepaste kunst), Anton ter Braak (beelden), Jan van Driel (schilderijen), Bert Otter (beelden), Henk Tichelaar (grafiek- etsen), Harro Nikkels (beelden), Hiske Wiersma (schilderijen), Lydia Roelofsen (grafiek), Ulco Glimmerveen (illustraties, schilderijen), Paul Beckers (beelden), Marianne Bijker (keramiek) en Hans Dillesse (Grafiek-houtsnedes). De kunstwerken die geëxposeerd worden zijn allemaal te koop.

Reacties

comments

Scroll to Top