Op 22 December jl. deed de tuchtcommissie van het NVM uitspraak in een zaak waarbij kopers een makelaar aanspraken over de verzaking van hun zorgplicht als NVM Makelaar. De kopers, die een zaak startten omdat de betreffende makelaar volgens hen het dak hadden moeten aanmerken als zijnde asbestverdacht, verloren de zaak omdat het NVM achtte dat een makelaar geen verantwoordelijkheid heeft om asbest te herkennen. Hoewel de NVM de voorwaarde stelt dat leden kennis hebben van asbest, betekent dit volgens de NVM niet dat leden hiervoor verantwoordelijk gehouden kunnen worden.

Kopers kochten een huis dat reeds 5 jaar bij de makelaar in de verkoop stond. Later zou blijken dat het gehele dak uit asbest bestaat en daardoor volledig gesaneerd dient te worden, een financiële strop van 30.000 euro. De gedupeerde kopers stelden dat de makelaar vanuit zijn vakkundige kennis en ervaring in staat had moeten zijn om het dak aan te merken als zijnde asbest verdacht. Deze stelling werd door de kopers ingenomen vanuit de wetenschap dat een makelaar met ruim 30 jaar ervaring en kennis van asbest, in staat moet zijn om het dak te herkennen als zijnde asbest verdacht op basis van het gebruikte materiaal, de bouwperiode, de wijze waarop de bedekking op het dak ligt én de zichtbaarheid van witte vezels in de dakbedekking. Dit laatste punt betekent dat de asbest visueel vrij eenvoudig waarneembaar is voor iemand met enige bouwkundige kennis. In een onafhankelijk rapport van het bureau van bouwpathologie werd bevestigd dat iemand met bouwkundige kennis in staat zou moeten zijn om het dak aan te merken als zijnde asbestverdacht op basis van een visuele inspectie vanaf de zolder of het dak.

Kopers besloten de makelaar ter verantwoording te roepen via het NVM nadat de makelaar weigerde mee te werken aan het door de kopers geïnitieerde onderzoek. Ook het feit dat de makelaar de stamkaart omschrijving van het huis wijzigde na de kennisgeving omtrent asbest riep bij de kopers vraagtekens op. Doordat de makelaar eveneens de verklaring omtrent gedane uitspraken richting kopers over het dakmateriaal en de levensduur daarvan veranderde, deed kopers vermoeden dat de makelaar mogelijk bewust zou hebben verzwegen dat het dak mogelijk asbesthoudend was dan wel dat de makelaar naliet om het huis zorgvuldig te inspecteren.

Zowel verkopers, keurder als makelaar wezen in deze zaak enige aansprakelijkheid van de hand. Het meest opmerkelijke in de zaak is wellicht dat de gedupeerden juridisch geen enkele vorm van bescherming bleken te hebben, omdat asbest bij keurders is uitgesloten van de aansprakelijkheid en nu ook de NVM zich officieel distantieert van enige verantwoordelijkheid van de makelaar. Vrij vertaald heeft ook de NVM haar leden nu een vrijbrief gegeven om onvolledig te zijn in haar oordeel en enige aansprakelijkheid daarmee van de hand te wijzen. Het gevolg: een volledig onbeschermde en daarmee extra kwetsbare consument.

Reacties

comments