Nieuwe manier van bedrijfsfinanciering van start

Nieuwe manier van bedrijfsfinanciering van start

Premium persbericht

BiQ Group en Netwerk Nederland gaan nauw samenwerken om een nieuwe combinatie van financiering voor ondernemers in te richten. BiQ Group legt haar kunde op het gebied van MKB-financiering in en Netwerk Nederland stelt haar netwerk open voor innovatieve financieringsoplossingen. Beide bedrijven starten vandaag met de nieuwe website www.geldinbedrijf.nl.

 

In Geld in Bedrijf wordt het voor bedrijven binnen korte tijd duidelijk of de onderneming op financiering kan rekenen. Een afwijzing bestaat bij Geld in Bedrijf niet, want bij een negatieve uitkomst wordt direct gekeken naar alternatieve vormen voor financiering van je project.

 

Nieuwe mogelijkheden?

Bij traditionele banken in Nederland is de zakelijke kredietverlening enorm teruggebracht. De kredietverlening blijft op slot of de voorwaarden zijn zo enorm hoog dat het voor veel ondernemers niet haalbaar is om aan krediet te komen. Ook schort het nogal aan een goede begeleiding van ondernemers na het verkrijgen van financiering of worden andere ‘haalbare’ mogelijkheden niet aangeboden. Banken vinden het veelal gemakkelijker om een aanvraag zonder duidelijke reden af te wijzen.

 

Intensieve begeleiding
De samenwerking tussen beide bedrijven hanteert een andere aanpak dan de grote banken. Samen met de aanvrager wordt, naast een succesvolle financiering, een hoger doel nagestreefd. Voorbeeld: Toetsing van een binnengekomen aanvraag gebeurt door professionals uit de markt. De aanvragen krijgt dus altijd terugkoppeling van vakspecialisten die bekend zijn met de markt of specifieke branche. Het traject van financieren bij Geld in Bedrijf bestaat uit het toetsen en verstrekken van financiële middelen. Ook hierna blijven coaching, monitoring en hulp bij het professionaliseren van de bedrijfsprocessen onderdeel van het traject. Aan het begin en een tijd na het vertrekken van financiering.

 

Vertrouwen

De combinatie BiQ en Netwerk Nederland zorgt voor het combineren van kennis en een actief ondernemersnetwerk met kapitaal. Daarmee is er meer vertrouwen in het inzichtelijk maken van risico’s en is er meer zekerheid op een goed lopende onderneming gegarandeerd doordat er actief wordt meegeholpen aan de verdere groei van de onderneming. De ervaring en kennis van businesspartners wordt ingezet om tot een goed oordeel te komen over een financieringsaanvraag. Begeleid door professionals uit de vakgebieden bedrijfskundig, juridisch en fiscaal. 

 

Enthousiast

Beide initiatiefnemers zijn zeer enthousiast over de samenwerking. Door de kennis, kunde en elkaars netwerken te combineren, ontstaat er een combinatie waar ondernemers en investeerders elkaar in ‘teamverband’ kunnen ondersteunen om tot financiering te komen. Ook starters en studenten met een goed idee worden van harte uitgenodigd met hun ondernemers ambitie zich te melden.

 

Chris van Steenbergen van BiQ Group: “Het unieke naast het populaire crowdfunding is dat er op de ouderwetse manier ‘fysiek’ contact gelegd wordt tussen partijen. Tijdens deze gesprekken ontstaan er altijd wel nieuwe ideeën en mogelijkheden om tot een nog succesvollere samenwerking te komen, omdat de ‘nieuwe’ financiers door deze aanpak de gelegenheid krijgen om naast financiële middelen ook het netwerk, (branche)informatie en ervaringen in te brengen.”

 

De heer Schaafsma van Netwerk Nederland:  “De visie achter de formule van samenwerken tussen BIQ en Netwerk Nederland sluit geheel aan bij het succes van de denkwijze achter een uniek en bewezen concept. De term “samenwerken is het nieuwe concurreren”  sluit geheel aan bij de visie achter onze organisaties. Het traditionele “bancair” en zakelijk denken is hiermee afgelopen. Wij hebben geen klanten, maar partners.”

 

Website: www.geldinbedrijf.nl

Reacties

comments

About the Author:

Biqgroup

Laat een reactie achter