Zoek op rubiek

Nieuwe kansen voor bestaand zorgvastgoed

Vind strategische antwoorden met de transformatiescan zorgvastgoed.

De zorg is volop in beweging. De transformatie naar meer eigen regie en zelfstandigheid van cliënten heeft verregaande consequenties voor mensen én gebouwen. Worstelt u met een gezonde toekomst van uw zorgvastgoed? Wilt u snel inzicht in de mogelijkheden om uw zorgvastgoed financieel, strategisch en operationeel gezond te exploiteren? Met de transformatiescan zorgvastgoed zorgt u dat u gezonde keuzes kunt maken: voor nu en in de toekomst.

Krachtenbundeling

Gezond opereren in de snel veranderende markt van de zorg: dat is de pittige uitdaging van de zorgvastgoedsector. Is verbouwen of renoveren voldoende of moet u uw gebouw transformeren? En wat voor financiële, technische en ruimtelijke consequenties heeft dat? De vraag is hoe je snel en duidelijk inzicht krijgt in de juiste vastgoedoplossing. Het antwoord is de transformatiescan zorgvastgoed.
Door jarenlange samenwerking met partners en het bundelen van ervaringen is de transformatiescan ontwikkeld. Met de transformatiescan wordt duidelijk welke vastgoedkeuzes haalbaar en betaalbaar zijn.

Slim stappenplan

De transformatiescan heeft een korte doorlooptijd. Elke stap eindigt met een duidelijke mijlpaal, waarmee u weloverwogen kiest welke weg u wilt inslaan.

Stap 1: quickscan
We verdiepen ons één dagdeel in uw vastgoedvraag en verkennen met u tijdens een interactieve workshop de transformatiemogelijkheden. Daarbij is bewust aandacht voor alle aspecten van strategisch vastgoedbeheer: financiën, techniek, faciliteiten en plattegronden van het bestaande vastgoed.
Afsluitende mijlpaal: u krijgt helder of renoveren, transformeren of herbestemmen van zorgvastgoed een kansrijke optie is.

Stap 2: basisscan
In deze stap voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit naar de door u gewenste transformatie, renovatie of herbestemming. In enkele weken stellen we aan de hand van een aantal workshops een doordacht ambitiedocument – inclusief Programma van Eisen – op.
Afsluitende mijlpaal: ambitiedocument dat inzicht geeft in ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid van de transformatie. Daarmee heeft u een goede basis voor de interne besluitvorming over de toekomst van uw zorgvastgoed.

Stap 3: projectplan
Als uw organisatie besloten heeft om het bestaande vastgoed te transformeren, renoveren of herbestemmen, ondersteunen we u desgewenst bij het uitwerken van het Projectplan, de aanbestedingsprocedure en de selectie van leveranciers.
Afsluitende mijlpaal: compleet Projectplan.

Lees verder: https://www.hevo.nl/werkvelden/zorg-en-wonen-huisvestingsadvies/transformatie-bestaande-zorggebouwen

www.hevo.nl | www.rpmbyhevo.nl | 073-6409409 | [email protected]

Reacties

comments

Scroll to Top