Zoek op rubiek

NIET TE VERGETEN ! GEHEUGENKOOR 17 FEBRUARI

Als je zou zingen,
zou je het dan nog weten?
Als je zou zingen,
zou je het nooit vergeten.
Als je zou zingen, hummen of fluiten
komen alle woorden van binnen naar buiten.
Zij lagen slechts te rusten op een stil plekje,
totdat iemand riep
ik wek je !

Gelukkig blijven liedjes en muziek lang in het geheugen bewaard.
Door te zingen komen herinneringen weer tot leven.
Zingen is gezond. Het is goed voor de ademhaling, het activeert en spreekt het taalbewustzijn aan. Sámen zingen geeft plezier en betrokkenheid.
Om dit alles mogelijk te maken is het Geheugenkoor Alkmaar opgezet.
Eens in de 14 dagen komt het geheugenkoor bijeen op vrijdagmiddag.
Zang- en muziekliefhebbers met beginnende dementie en/of geheugenproblemen
worden uitgenodigd hier aan mee te doen.
Het zangrepertoire wordt mede bepaald door de zangers. gouwe ouden, smartlappen, koorliedjes: populair of klassiek ; het kan allemaal aan bod komen.

Aan partners, mantelzorgers of verwanten biedt het samenzingen
een nieuwe vorm tot contact.
Ook zij zijn van harte welkom als zangmaatje.
Is het vervoer of begeleiding een probleem, dan zijn er vrijwilligers beschikbaar die hier voor kunnen zorgdragen.

Adres:
Trefpuntkerk, Louise
De Colignystraat 20 Alkmaar
Tijd:
van 13.30 – 15.30 uur
Startdatum:
17 februari 2012
Kosten: 3,50 euro p.p. inclusief
koffie/thee

Meer info?
Mail met [email protected]
of
bel met Mieke Korteweg Tel: 072-5154196

Reacties

comments

Scroll to Top