Zonder actie worden vergunningsaanvragen mogelijk automatisch goedgekeurd

Amsterdam, 26 oktober 2016 – 83 procent van de gemeenten is nog niet voorbereid op de ingrijpende wijziging van het Omgevingsloket Online die in 2017 wordt doorgevoerd. Hierdoor lopen zij het risico dat vergunningsaanvragen automatisch vanuit rechtswege worden toegekend. Dit brengt de handhaving van bestemmingsplannen en de omgevingswet in gevaar. Enable-U, integratiespecialist voor de Nederlandse overheid, luidt daarom de noodklok. In 2017 stopt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met het per e-mail doorsturen van vergunningsaanvragen vanuit het Omgevingsloket Online. Dit betekent dat overheidsorganisaties geen e-mails meer krijgen met inhoudelijke berichten over vergunningsaanvragen of wijzigingen. In 2017 is het verplicht om de vergunningsaanvragen via een Digikoppeling te laten verlopen.

Als gemeenten niet snel in actie komen, kan dit een grote impact hebben op de bestemmingsplannen. Burgers kunnen hierdoor immers vrijuit allerlei aanpassingen doen aan hun omgeving, zoals de bouw van een dakkapel, of het slopen van een monumentaal pand. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat 325 van de 393 gemeenten nog gebruik maakt van de e-mailservice. Ook waterschappen, omgevingsdiensten en andere overheidsorganisaties maken nog gebruik van de oude methode. Gemeenten die in 2017 nog geen Digikoppeling hebben, krijgen bovendien te maken met een fors hogere werkdruk. Behandelaars zullen de gegevens van een vergunningsaanvraag handmatig moeten downloaden en overtypen in de backoffice applicatie. Voor grote organisaties betekent dit dat het onmogelijk wordt om nog aan de wettelijke behandeltermijn van zes weken te voldoen.

Frank Arts, oprichter en directeur van Enable-U: “We stevenen af op een mogelijk groot probleem, terwijl de oplossing relatief eenvoudig is. De Digikoppeling is veiliger en minder foutgevoelig dan de oude methode én het levert ook efficiency voordelen op voor de overheidsorganisatie die de vergunningsaanvraag behandelt. Aanvragen worden namelijk volledig geautomatiseerd ingeladen in de backoffice applicatie. Heb je eenmaal zo’n Digikoppeling, dan kun je bovendien snel en eenvoudig aansluiten op alle andere Landelijke Voorzieningen én Basisregistraties. Implementatie is een kwestie van dagen en bovendien is de Digikoppeling tegenwoordig ook als cloud-service beschikbaar.”

Reacties

comments