Zoek op rubiek

Meer kansen en mogelijkheden

Het maakt niet uit waar een kind woont, het heeft altijd recht op eten, kleding, onderdak, veiligheid, medische zorg en onderwijs. Dat geldt ook voor de allerarmste kinderen in Armenië. Geld voor schoolspullen hebben de ouders van deze kinderen niet. Stichting Mensenkinderen helpt en geeft deze kinderen een rugzak met schoolspullen. De kinderen zijn de koning te rijk en gaan blij naar school om kennis te vergaren om zo de kansen en mogelijkheden voor de toekomst te vergroten.

Het maakt niet uit waar een kind woont, het heeft altijd recht op eten, kleding, onderdak, veiligheid, medische zorg en onderwijs. Het zijn de zes ‘ingrediënten´ die een kind nodig heeft om meer kansen en mogelijkheden te krijgen in de maatschappij waar het woont. Eerst groeien, ontwikkelen, spelen en leren en vervolgens een vak te leren. En dan pas deelnemen aan de arbeidsmarkt om geld te verdienen om uit de ergste armoede vandaan te komen.

Kinderen in Armenië zijn leerplichtig en het onderwijs is gratis. Echter de noodzakelijke schoolspullen komen op rekening van de ouders. Dat is een grote zorg voor de ouders die rond moeten komen van nog geen twee euro per dag. Het beetje geld, dat hoofdzakelijk in de zomer verdiend wordt, is nodig voor de noodzakelijke basisbehoeften zoals melk, brood en brandhout voor de winter. Geld voor schoolspullen is er niet. Voor de kinderen is het evenmin een pretje. Ze worden op school met de nek aangekeken. Ze worden buiten gesloten. Ze horen er niet bij. Wat een straf voor deze kinderen die het ongewild al zo moeilijk hebben. Honderden kinderen gaan om die reden niet naar school.

Stichting Mensenkinderen helpt en geeft de kinderen uit de allerarmste gezinnen schoolspullen. Een rugzak met schriften, pennen, potloden, gom en dergelijke. Kortom alles wat nodig is voor het komende schooljaar. Om de lokale economie te stimuleren worden de schoolspullen lokaal ingekocht. De kinderen die schoolspullen gekregen hebben zijn de koning te rijk. Zij kunnen naar school om kennis te vergaren om zo de kansen en mogelijkheden in de toekomst te vergroten. Mensenkinderen blijft zich inzetten omdat nog heel veel kinderen wachten op een rugzak met schoolspullen.

Mensenkinderen is bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door Nederlanders bewust te maken van de grote nood van deze mensen en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen. Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding.

Reacties

comments

Scroll to Top