Zoek op rubiek

Letterlijk leven!

In landen zoals bijvoorbeeld Armenië of Moldavië leven mensen ver beneden de armoedegrens. Voor hen geldt de dagelijkse strijd om eten. Ze leven in grote onzekerheid en angst of er morgen wel wat te eten is. Mensenkinderen biedt, in samenwerking met lokale kerken, hulp door vier aaneensluitende maanden een voedselpakket te geven aan gezinnen die vanwege de armoede onmogelijk voldoende te eten hebben. De voedselpakketten die uitgedeeld worden door Mensenkinderen betekenen letterlijk leven!

Supermarkten houden bij tijd en wijle actie door de klanten punten te laten sparen voor een doos met boodschappen. Een extraatje aan boodschappen of een besparing met betrekking tot de dagelijkse kosten, wie is er niet blij mee. In landen zoals Armenië of Moldavië zijn heel veel arme gezinnen voor wie dit een droom is. Deze mensen leven ver beneden de armoedegrens en hebben niets. Voor hen geldt de dagelijkse strijd om eten omdat gewoon dagelijks voedsel onbetaalbaar is. Het menu van de dag is brood en met een beetje geluk maispap. Daar moeten ze het de hele winter meedoen.

Mensenkinderen is al jaren actief in Oost-Europese landen zoals Armenië en Moldavië en probeert samen met lokale kerken de droom uit te laten komen en geeft vier aaneensluitende maanden voedselpakketten weg. De boodschappen worden lokaal ingekocht zodat óók de plaatselijke economie een steuntje in de rug krijgt. Suiker, olie, meel, rijst, de voedselpakketten zijn zorgvuldig samengesteld. De pakketten die uitgedeeld worden door Mensenkinderen betekenen letterlijk leven.

Stichting Mensenkinderen is bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door Nederlanders bewust te maken van de grote nood van deze mensen en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen. Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding.

Reacties

comments

Scroll to Top