Zoek op rubiek

Lente Symposium Adolescenten Psychiatrie

INTER-PSY
Lente Symposium 2012

Op
21 maart 2012 houdt INTER-PSY zijn eerste Lente Symposium in de Euroborg te Groningen.

Thema

Het thema van dit symposium is Adolescenten Psychiatrie.

De adolescentie, de overgangsperiode van kindertijd naar volwassenheid, is een
fase van ingrijpende veranderingen die niet zelden jongeren (en hun omgeving) confronteert
met enorme uitdagingen. Daardoor kan een verhoogde kwetsbaarheid ontstaan op
het ontwikkelen van psychiatrische  stoornissen, niet alleen in de adolescentie maar ook daarna.

Tot voor kort waren adolescenten een haast vergeten groep binnen de hulpverlening.
Langzamerhand komt daar verandering in; dankzij bevindingen uit neurobiologisch
onderzoek weten we bijvoorbeeld dat het adolescenten brein pas rond het 23e
-24e levensjaar uitgerijpt is. Daarna pas zijn jongeren in staat hun
impulsiviteit te bedwingen en krijgen ze betere planningsvaardigheden.

Tegelijkertijd
is door de nieuwe media de hedendaagse sociale wereld aanzienlijk intenser
geworden. De snelle schakelingen tussen de diverse sociale contexten is
kenmerkend voor de adolescent van nu. De hulpverlening moet hier rekening mee
houden. Het oeroude adagium ‘reinheid, rust en regelmaat’ volstaat niet meer in
de behandeling en bejegening van deze doelgroep.

De
wisselende sociale contexten zijn zelfs onderdeel van de adolescenten
identiteit geworden. Dit gevoegd bij de wat sombere economische
toekomstperspectieven voor de huidige adolescenten maakt dat
adolescentenhulpverlening aan het veranderen is. 
De
adolescentenpsychiatrie zelf verkeert in een transitieperiode.

 Doelstelling

Met
dit symposium wil INTER-PSY de noordelijke hulpverleners de gelegenheid bieden
om kennis te delen op het gebied van Adolescenten Psychiatrie. Tevens wordt er
op dit symposium een maatschappelijke discussie aangegaan met de (geestelijke)
gezondheidszorg, de ketenpartners (Bureau Jeugdzorg, zorgkantoren) en de
gemeentelijke beleidsmakers.

Inhoud

In
het plenaire gedeelte wordt er vanuit diverse invalshoeken ingezoomd op adolescenten:

<!–[if !supportLists]–>     vvvanuit psychologisch & historisch perspectief

door dr. Gerrit Breeuwsma, ontwikkelingspsycholoog
/universitair docent RUG en voormalig boeken-recensist van de Volkskrant ,

<!–[if !supportLists]–>  va n  Jeugdzorg

door drs.
Martin Sitalsing
, voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg Groningen en
voormalig Korpschef Politie Twente, en

<!–[if !supportLists]–>       v<!–[endif]–>vanuit de psychiatrie

door prof. dr. Rutger Jan van der Gaag, hoogleraar
klinische kinder- en jeugdpsychiatrie UMC St. Radboud en voorzitter Nederlands
Vereniging voor Psychiatrie

Naast
het plenaire gedeelte zijn er diverse seminars/workshops met betrekking tot
adolescenten, waar de deelnemers uit kunnen kiezen. Zo zal psychiater Carl
Blijd een workshop geven over de gevolgen van sociale media voor de diagnostiek
en behandeling van adolescenten.  Zie bijgevoegde programmering.

 

Doelgroep

Dit
symposium is bedoeld voor psychiaters, (school/studenten)psychologen,
(ortho)pedagogen huisartsen, jeugdwerkers, (jongeren)beleidsmakers, wethouders
en gemeenteraadsleden. Dit symposium is geaccrediteerd door de diverse
beroepsverenigingen. Voor de BIG–geregistreerde hulpverleners wordt er
accreditatie aangevraagd.

 

 

Laatste
Nieuws:

Het
symposium is al helemaal volgeboekt. Ruim 200 mensen hebben zich ingeschreven
voor dit symposium. Als intermezzo zal er een verassingsoptreden zijn door 14
studenten van de dansacademie, met een speciale voor de gelegenheid gemaakte
choreografie.

 

 

Reacties

comments

Scroll to Top