Zoek op rubiek

“Lente Symposium Adolescenten Psychiatrie”

Op 21 maart 2012 houdt INTER-PSY zijn eerste Lente Symposium in de Euroborg te Groningen. 

Thema

Het thema van dit symposium is Adolescenten Psychiatrie.

De adolescentie, de overgangsperiode van kindertijd naar volwassenheid, is een fase van ingrijpende veranderingen die niet zelden jongeren (en hun omgeving) confronteert met enorme uitdagingen. Daardoor kan een verhoogde kwetsbaarheid ontstaan op het ontwikkelen van psychiatrische  stoornissen, niet alleen in de adolescentie maar ook daarna.

Tot voor kort waren adolescenten een haast vergeten groep binnen de hulpverlening. Langzamerhand komt daar verandering in; dankzij bevindingen uit neurobiologisch onderzoek weten we bijvoorbeeld dat het adolescenten brein pas rond het 23e -24e levensjaar uitgerijpt is. Daarna pas zijn jongeren in staat hun impulsiviteit te bedwingen en krijgen ze betere planningsvaardigheden. 

Tegelijkertijd is door de nieuwe media de hedendaagse sociale wereld aanzienlijk intenser geworden. De snelle schakelingen tussen de diverse sociale contexten is kenmerkend voor de adolescent van nu. De hulpverlening moet hier rekening mee houden. Het oeroude adagium ‘reinheid, rust en regelmaat’ volstaat niet meer in de behandeling en bejegening van deze doelgroep. 

De wisselende sociale contexten zijn zelfs onderdeel van de adolescenten identiteit geworden. Dit gevoegd bij de wat sombere economische toekomstperspectieven voor de huidige adolescenten maakt dat adolescentenhulpverlening aan het veranderen is. 

De adolescentenpsychiatrie zelf verkeert in een transitieperiode.

Doelstelling

Met dit symposium wil INTER-PSY de noordelijke hulpverleners de gelegenheid bieden om kennis te delen op het gebied van Adolescenten Psychiatrie. Tevens wordt er op dit symposium een maatschappelijke discussie aangegaan met de (geestelijke) gezondheidszorg, de ketenpartners (Bureau Jeugdzorg, zorgkantoren) en de gemeentelijke beleidsmakers. 

Inhoud

In het plenaire gedeelte wordt er vanuit diverse invalshoeken ingezoomd op adolescenten:

  • vanuit psychologisch & historisch perspectief

door dr. Gerrit Breeuwsma, ontwikkelingspsycholoog /universitair docent RUG en voormalig boeken-recensist van de Volkskrant ,

  • vanuit Jeugdzorg 

door drs. Martin Sitalsing, voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg Groningen en voormalig Korpschef Politie Twente, en

  • vanuit de psychiatrie 

door prof. dr. Rutger Jan van der Gaag, hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie UMC St. Radboud en voorzitter Nederlands Vereniging voor Psychiatrie

Naast het plenaire gedeelte zijn er diverse seminars/workshops met betrekking tot adolescenten, waar de deelnemers uit kunnen kiezen. Zo zal psychiater Carl Blijd een workshop geven over de gevolgen van sociale media voor de diagnostiek en behandeling van adolescenten.  Zie bijgevoegde programmering.

Doelgroep

Dit symposium is bedoeld voor psychiaters, (school/studenten)psychologen, (ortho)pedagogen huisartsen, jeugdwerkers, (jongeren)beleidsmakers, wethouders en gemeenteraadsleden. Dit symposium is geaccrediteerd door de diverse beroepsverenigingen. Voor de BIG–geregistreerde hulpverleners wordt er accreditatie aangevraagd.

Laatste Nieuws:

Het symposium is al helemaal volgeboekt. Ruim 200 mensen hebben zich ingeschreven voor dit symposium. Als intermezzo zal er een verassingsoptreden zijn door 14 studenten van de dansacademie, met een speciale voor de gelegenheid gemaakte choreografie. 

Noot aan de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

drs. C. Blijd,

(kinder- & jeugd)psychiater / directeur behandelzaken CONDUCTORE adolescentenpolikliniek INTER-PSY

050-3643409

Reacties

comments

Scroll to Top