Zoeken
Generic filters
nl Dutch
Zoek op rubiek

Landelijk Netwerk Biseksualiteit opgeheven, stichting

Persbericht: Landelijk Netwerk Biseksualiteit opgeheven, stichting LNBi maakt vliegende start

Den Haag, 10 december 2011

De Vereniging Landelijk Netwerk Biseksualiteit is met unanieme stemmen bij de algemene ledenvergadering op 10-12-2011 opgeheven.
Zij maakt als Stichting LNBi een vliegende doorstart.

Nadat Luc Houtkamp en Adri van den Berg de afgelopen jaren tijd en energie hebben gestoken in de vernieuwing van het LNBi wordt deze fakkel als stichting nu overgenomen door Erwin Heyl (voorzitter) en een nieuw bestuur. De stichting zal zich richten op het bevorderen van de her- en erkenning van biseksualiteit als een volwaardige identiteit en leefwijze. Hieronder valt in het organiseren van de jaarlijkse Holland BiCon, overige activiteiten ten bate van bi’s en aanspreekpunt zijn voor bewustwording rond seksuele diversiteit.

Een van de eerste resultaten in dit kader is de bi-brochure die in samenwerking met stichting “Vrienden van de Gaykrant” wordt uitgebracht. Hierin worden gezichten gegeven aan de naar schatting 10 tot 20 procent mensen met biseksuele gevoelens.
Het blijkt dat het merendeel van de biseksuelen deze gevoelens hun hele leven geheim houden met alle problemen op psychosociaal, emotioneel en relationeel vlak van dien.
Niet biseksualiteit het is het probleem maar het geheim waarmee men leeft. En daarom zal de stichting zich ten volle inzetten voor openheid en zichtbaarheid van biseksuelen.

Voor meer informatie:

Erwin Heyl
[email protected]
06 – 237 298 93

Kijk voor meer informatie over het LNBi op www.lnbi.nl
bezoek het forum op www.bi-forum.nl,
informatietelefoon: 06 22 93 85 19.

Reacties

comments

Scroll to Top