Dit blijkt uit de halfjaarlijkse inventarisatie en analyse door Stratix Consulting van de uitrol van glasvezel¬netten naar woningen (FTTH) in Nederland, waarvoor gegevens zijn verzameld tot en met het 3e kwartaal van 2013.

Eind september 2013 telde Nederland ruim 1,9 miljoen glasvezelaansluitingen ‘homes passed’. Daarmee is momenteel een kwart van alle Nederlandse huishoudens verglaasd. Van alle woningen met een glasvezelaansluiting maakt circa 33% ook daadwerkelijk actief gebruik van de verbinding, door het afnemen van één of meer diensten (homes subscribed). Daarmee bedraagt het aantal glasvezelabonnees 626 duizend.

In meer dan de helft van alle Nederlandse gemeenten is momenteel glasvezel naar woningen uitgerold. Daarbij varieert de omvang van de uitrol per gemeente, van gemeenten die al bijna geheel voorzien zijn van een glasvezelnetwerk, tot gemeenten die gedeeltelijk zijn verglaasd. In 2011 was er in 140 gemeenten glasvezel naar woningen uitgerold, maar inmiddels is dat aantal gegroeid tot 210 gemeenten. De grootste ontwikkeling heeft plaatsgevonden in het oosten van het land, waarbij met name in kleine en middelgrote gemeenten glas is uitgerold. Er zijn het laatste jaar echter ook weer ontwikkelingen zichtbaar in grotere steden (o.a. Amsterdam, Den Haag, Tilburg), waar de uitrol door Reggefiber wijk voor wijk plaatsvindt.

De glasvezeldekking op provinciaal niveau loopt nogal sterk uiteen. De afgelopen jaren is de hoogste glasvezeldekking steeds te vinden in de provincie Flevoland en met 75% al voorzien, zal het veel andere provincies nog jaren kosten om dat te bereiken. De provincie Gelderland maakt de afgelopen jaren zowel procentueel als absoluut de sterkste groei door. Het aantal glasvezelaansluitingen is daar sinds 2011 met ruim 260 duizend toegenomen, waarmee het percentage aangesloten huishoudens is gestegen van 13 naar 43 procent. De hoogste procentuele groei wordt komend jaar verwacht in Overijssel, waar 10% van de huishoudens zal worden voorzien van glasvezel.

Stratix verwacht dat de groei van het aantal glasvezelaansluitingen (homes passed) de komende jaren stabiliseert op het huidige uitroltempo van ongeveer 500 duizend aansluitingen per jaar. Met dit tempo zal het aantal aansluitingen dit jaar nog doorgroeien tot boven de 2 miljoen en de komende jaren verder toenemen tot circa 3 miljoen aan het eind van 2015.

Over Stratix Consulting
Stratix Consulting BV is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd op het gebied van communicatie-infrastructuren. Stratix richt zich op sectoren waar IT-netwerken een voorname rol spelen: telecommunicatie en media, maar ook energie, wetenschappelijk onderzoek en betalingsverkeer.

Meer informatie is te vinden op www.stratix.nl

Website: www.stratix.nl/over-stratix/nieuws/106-kwart-nederlandse-huishoudens-heeft-glasvezel

Reacties

comments