Kritische ondernemers kunnen terecht op Qlixz.nl
Kabinet en colleges kunnen creatieve adviezen tegemoet zien!

Tijdens het Miljoenendebat in de Doelen in Gorinchem bleek duidelijk dat het schort in de communicatie tussen de overheid en de ondernemers. Regelmatig werd er door Kamerlid Paul de Krom en collega Jan Jacob van Dijk gezegd dat ze open stonden voor goede ideeën en kritiek. Maar hoe mobiliseer je nu die ideeën, zodat niet iedere burger of ondernemer een brief hoeft te schrijven naar Den Haag. 

Ab Groothedde liep hier al een tijdje tegenaan en heeft samen met andere maatschappelijk betrokken ondernemers, het initiatief genomen voor de website www.qlixz.nl. 

Met Qlixz kun je eenvoudig, je idee, droom of ergernis delen met anderen. Door massa groeit een individuele eenzame gedachte naar belang en draagvlak. Medestanders kunnen stemmen en aangeven waarom ze het ook of juist helemaal niet zo zien. Ook kunnen ze suggesties doen voor verbeteringen. Rondom initiatieven, die veel meer ondernemers of burgers aanspreken, kunnen groepen elkaar stimuleren om van een droom werkelijkheid, van een ergernis een oplossing en van een ideaal realiteit te maken. Dan ontstaat er uitzicht. Als maatschappelijk betrokken ondernemers hun verantwoording nemen, kan het kabinet de plannen en ideeën zó opvangen om er op hun niveau concreet mee aan de slag te gaan. 


Jaap den Ouden bijvoorbeeld, voormalig directeur van Mercon, liet met zijn vraag in welke la de private plannen voor de verbreding van de Merwedebrug waren terecht gekomen, vlijmscherp zien waar het probleem ligt. In de communicatie met de ondernemers. Mensen moeten met elkaar discussiëren en juist stimuleren om ideeën, dromen maar ook ergernissen met elkaar te delen en wellicht op te lossen. 

Het kabinet heeft ervoor gekozen om 21 commissies in te stellen en te laten rapporteren, voordat zij zelf effectieve crisismaatregelen kan nemen. Zolang het kabinet nog niets kan doen, vindt Groothedde dat het zijn verantwoordelijkheid is en die van burgers en ondernemers om zelf concrete idealen, ergernissen en oplossingen aan te dragen.

Reacties

comments