Zoek op rubiek

Kloppen de sales statistieken van jouw team?

Het internet is een machtig medium dat als bron van onderzoek een even heilige als affreuze reputatie heeft. Vaker dan eens moeten nieuwsberichten worden gerectificeerd omdat er uit gegaan is van informatie zonder solide fundering. Ook schier onschuldige informatie wordt vaak klakkeloos aangenomen. Hoeveel beroemde citaten van anderen zijn al aan de naam van Abraham Lincoln of Albert Einstein gehangen? Zo is het ook wanneer we kijken naar op het internet beschikbare gegevens over saleseffectiviteit en de cijfers die wij vanuit Salesinteract binnen krijgen door te meten. Salesinteract is een interactief CRM dat het mogelijk maakt om je klanten of prospects bij het aankoop- of leveringsproces te betrekken. Dat geeft ons de ideale basis om een keur aan metingen uit te voeren en gegevens die op het internet zwerven op de proef te stellen. Dankzij een uniek en simpel dashboard, volledig geënt op de moderne salesprofessional, maakt Salesinteract het mogelijk om efficiënter te werken en tijdig van de handelingen van je klant op de hoogte te zijn, zodat je tijdig te hulp kunt schieten. Het systeem is zo ingericht dat alles op minimal effort kan worden gedaan.
Wat wordt er gezegd over salesprofessionals?
Op dit moment zijn de algemeen aangenomen cijfers, door de bank genomen, als volgt. 48% van de account managers volgen nooit een prospect op. Dat betekent dat iets minder dan de helft (!) van alle salesprofessionals het er na één contactmoment bij laat zitten. 25% van de salesprofessionals stoppen vervolgens na het 2e contactmoment. Als daar niets uit komt, dan laat 12% van de accountmanagers of salesprofessionals het er na een 3e contactmoment bij zitten. Slechts 10% van alle salesprofessionals over de gehele linie van productleveranciers en zakelijke dienstverleners heeft meer dan 3 contactmomenten. Dit zou dus betekenen dat 85% van alle salesprofessionals ineffectief werkt. Een schrikbarend hoog nummer, nietwaar? Natuurlijk wil je dan graag dat jouw mensen excelleren in het werkveld en zich nooit onder die 85% hoeven te scharen.
Bij Salesinteract zijn we aan de hand van deze cijfers eens aan de slag gegaan en zijn we van al onze gebruikers – met toestemming – gaan meten hoe zij zich verhouden tegenover bovenstaande gegevens. Hieruit kwamen heel andere cijfers. Over de afgelopen drie maanden hebben wij van meerdere organisaties gekeken naar de totale salesoperatie die gebruik maakt van ons systeem en op basis van de activiteiten die wij zagen een helder overzicht weten te creëren.
Wat meten wij met Salesinteract?
Van alle salesprofessionals die zich onder onze gebruikers scharen, volgt 15% nooit een prospect op. Na een 2e contactmoment geeft 7% er de brui aan. Overigens kan dit ook prima zijn doordat een lead of prospect dan is uitgekwalificeerd en daadwerkelijk als ‘geen interessante prospect’ is geïdentificeerd volgens de waarden van de eigen organisatie. Maar laten we er voor de vorm vanuit gaan dat het altijd
gaat om interessante prospects, dan is die 7% significant lager dan 25% die het
internet ons voorspiegelt. In onze metingen stopt vervolgens 3% van de
salesprofessionals na een 3e contactmoment. Uiteindelijk volgt meer dan 70%
gewoon op tot er een echte ‘ja’ of ‘nee’ uit een prospect komt. Onze meting is
gefundeerd en vertoont minieme afwijkingen, doch zijn we er bij Salesinteract ook
van bewust dat de partijen waar wij mee samen werken het systeem nog niet perfect
gebruiken. Er zijn tal van functies beschikbaar in het overzichtelijke dashboard die
aanwezig zijn om salesprofessionals te helpen efficiënter te werken en de klant bij
het proces te betrekken.
Wanneer de gebruikers volledig volgens de filosofie van Salesinteract zouden gaan
werken en bijvoorbeeld geen activiteiten zouden toestaan om ‘over datum’ te gaan,
dan zouden de metingen zonder twijfel nóg gunstiger zijn in resultaat. We werken er
aan om dat te bewerkstelligen, want als op den duur alle salesverantwoordelijken
een manier vinden om vooral met de klant bezig te zijn in plaats van allerhande
administratieve- en afleidende taken, dan zijn beide partijen in het proces beter af.
We kunnen natuurlijk niet op de stoel van de gebruiker zitten, alle nodige handvaten
aanreiken is iets waar we wel iets kunnen betekenen.
Het systeem
Salesinteract biedt, naast efficiëntie en gebruiksgemak, een manier om je klanten bij
de hand te nemen en ze écht te betrekken in je proces. Denk hierbij aan een door de
klant te gebruiken chatfunctie en een makkelijke manier om bestanden te delen. Een
ander pluspunt is dat het systeem een volledige inzage geeft in wat er op de
salesafdeling gebeurt. Leidinggevenden kunnen gemakkelijk een real-time overzicht
bijhouden op alle punten. Worden afspraken opgevolgd? Hoeveel contactmomenten
heeft mijn team gemiddeld? Hoeveel suspects, prospects en actieve klanten hebben
wij nu en welke status hebben die?
Ook een direct overzicht waar er welke informatie naartoe gezonden is, is te
verkrijgen. Zo kunnen andere professionals bij uitval van een collega direct vanaf
hetzelfde punt verder. Alles is beschikbaar vanaf één locatie die altijd en overal
inzichtelijk is, vormgegeven in een duidelijk en overzichtelijk dashboard.
Contact
Meer weten? Neem eens vrijblijvend contact met ons op:
+31 (0)20 2410771
[email protected]
www.salesinteract.nl

Reacties

comments

Scroll to Top