SCHOFTERIGHEID EN HYPOCRETIE EN PSYCHOPATIE KINDERLOKKERIJ 2014

https://www.scientias.nl/vijf-dingen-die-je-moet-weten-psy…/
mensen zonder scrupules en zonder gewetenswroeging omtrent het leed wat zij een ander berokkenen als een geschikte dekmantel voor psychopathische manipulatie en corrupt gedrag pathalogische leugenaars dit soort mensen zijn ziek zonder daar zelf erg in te hebben en vormen een gevaarvoor zichzelf en de maatschappij

KINDERLOKKERIJ 2014

op 16-05 2017 nog een nietszeggend kortstondig telefonisch onderhoud waarin geen weerwoord tot stand komt met politie naar aanleiding van een ingestuurde klacht naar de hr Vreeling klachtbehandelaar waar in ja en amen gezegd wordt als je meedeelt dat het bij de schoften af is iets wat psychopaten vaker doen als ze niet uit hun pathalogische leugens en manipulaties kunnen komen gehuichel en gestechel psychopaten stikken wel vaker in hun eigen leugens

GEHEEL ZONDER ENKEL BEWIJS POLITIE DIE HUN HUISWERK NIET DOEN EN ACHTERHOUDEN VAN INFORMATIE WAT STRAFBAAR IS EN DAT MOET JE KONSTATEREN NA 2,5 JAAR GESTECHEL ALS HET TE LAAT IS

Politie die zijn huiswerk niet doet en als je ze daar een brief over stuurt naar politie en justitie omtrent de waarheid van het verhaal steekt men de kop in in het zand en hoor je niets meer en meer van dat soort hypocriete praktijken
Een grote blamage aanfluiting en schertsvertoning waanideeen en hersen spinsels en halucinaties hoe ziek kan een mensen geest zijn ? en hoe ver kun je dalen in niveau? Dit soort mensen sporen niet als je aan dit soort waanideeen lijdt hoor je bij psychiatrie thuis
hebben niet het volste besef wat de kwalijke gevolgen zijn en hoe veel impact dit kan hebben op een slachtoffer depressiviteit ptss syndroom neiging tot zelfmoord etc .
En dat zegt gestudeerd te hebben daar zou je meer van verwachten maar wat een droevig niveau dit voor moet stellen is niet in woorden uit te drukken.

En met deze onzin is politie en justitie 2,5 jaar bezig geweest met het neerzetten van wanprestaties hoe droevig en triest een grote aanfluiting en schertsvertoning is het geweest men heeft zich behoorlijk belachelijk gemaakt met deze schofterige praktijken en er uiteindelijk niets maar dan ook werkelijk niets fatsoenlijks uit kunnen halen

Kinderlokkerij 2014 uitgevaardigd door Bredeschool in samenwerking met Politie middels een brief aan ouders en via internet en media middels roddel en achterklap en zonder enkel bewijs

Blijkbaar is de politie het liegen ook niet vreemd en blijkbaar mag dat wel voor de wet

In een laatste brief van nationale ombudsman waarin verklaring dat politie mij nooit als verdachte gezien heeft en alle aangiftes keurig afgehandeld zijn maar ondertussen niets mee is gebeurd maar hier ter plekke met twee man sterk officieel verklaard heeft mij te zien als verdachte hoe huichelachtig kun je zijn tegenover het O.M. liegen voor de wet en het verdoezelen van bewijs is strafbaar maken geen verslag van hetgeen er is besproken dus hun huiswerk niet gedaan en zo kunnen ze met alle winden meedraaien als er stront aan de knikker komt zodat je later niet kunt verweren en kunt verhalen dat kunstje hebben ze later in een verhoor ook geflikt door er maar 1 verbalisant op te zetten zodat het altijd jouw woord tegen dat van hun is . Ook daarin hebben ze wet en regelgeving aan hun laars gelapt omdat ik me wilde beroepen op mijn zwijgrecht art 29 WvS maar dat niet mocht in dit geval zo werd er gesuggereerd .ook daar een brief over verstuurd middels klachten commissie niets op te horen gekregen hoe korrupt kan het zijn

Zo te zien is het geoorloofd dat scholen en politie een onschuldig burger straffe-loos aan de schandpaal mogen nagelen zonder enkel bewijs en het slachtoffer moet maar zien waar hij zijn rechten vandaan haalt want gelijk krijgen doe je niet
Je moet kunnen bewijzen dat politie je voor kinderlokker uitgemaakt heeft terwijl men weet dat het onmogelijk is want als politie geen verklaring op papier heeft staan dan valt het ook niet te bewijzen het verzoek wordt vervolgens afgewezen wegens gebrek aan bewijs
Men hoeft ook geen verantwoording af te leggen voor hun wanprestaties
Politie en openbare instanties worden door justitie in bescherming genomen als ze dit soort blamage en geblunder begaan hebben en laat men het slachtoffer voor oud vuil achter
Via internet met mensen kontakt gehad die op de zelfde schofterige wijze behandeld zijn geworden door politie en justitie en hun gelijk niet kregen en dat is onze rechtstaat hoe mensonterend en totale disrespect voor de medemens en dat mag ons voorbeeld zijn hoe triest en droevig

Klacht bij rechtbank wordt weer doorgeschoven naar het O.M. en het O.M. doet het af met een lullig telefoontje wat een droevenis en ergernis totale disrepect voor de burger overal waar je aanklopt wordt je op bureaucratische wijze afgewimpeld net zo lang totdat de zaak in de doofpot zit

respons op een afwijzing van de rechtbank

Inzake H.2.21
Nr 7-2017

brief 20-3-2017 mevr A.Lodder inzake nr 7-2017 ?H.2.21
brief 29-06-2016 N.Farjo

brief 03-02-2017
klacht 10-03-2017
brief 16-10-2015 K14/1121

en verder 150 brieven en mails in deze zaak naar school politie en O.M. Ombudsman en Justitie
hoe triest

Naar aanleiding van uw brief 20-03-2017 mevr A.Lodder inzake nr 7-2017 H.2.21 waarin u vermeld dat u de klacht niet in behandeling kunt nemen en doorverwezen heeft naar het O.M. totdat het O.M. een beslissing heeft genomen
Het O.M. middels Hr J de Jong heeft mij telefonisch afgepoeierd op 20-01-2017 om 15.30u niets meer voor mij te kunnen betekenen in deze zaak hoe schofterig kan het zijn . In uw brief van N.Farjo 29-06-2016 wordt vermeld u dat ik een klaagschrift bij de rechtbank kan indienen nadat het O.M. een beslissing heeft genomen
Die beslissing ligt er dus op telefonische wijze
en nu verwijst u mijn klacht wederom weer naar het O.M. en denk u dat het O.M nog met een fatsoenlijk antwoord gaat komen nadat ze me afgepoeierd hebben ? Dat kunt u wel op uw buik schrijven.

Op deze manier blijven we in rondjes draaien en komen we geen steek verder. Hiermee wordt een onschuldig burger met een kluitje het riet ingestuurd en als slachtoffer en oud vuil achtergelaten
blijkbaar komt er geen menswaardige oplossing in deze grove blamage die de Bredeschool Heteren in samenwerking met politie en justitie begaan heeft
hoe droevig en triest het justitieel apparaat mensonterend en totale disrespect voor de medemens en dat moet een voorbeeld zijn voor onze samenleving waarvan ik het vertrouwen volledig kwijt ben ik wordt van het kastje naar de muur gestuurd net zo lang totdat de zaak in de doofpot zit en op bureaucratische wijze afgewimpeld is geworden
ik voel me diep gekwetst in deze hele smerige zaak van corruptie en bureaucratie en afschuiving
dat men zijn gelijk niet gaat krijgen in Nederland is mij de afgelopen jaren wel duidelijk voor ogen komen te staan en dat justitie handje licht met alles wat met wet en regelgeving te maken heeft en alles onder stoelen en banken schuift en openbare instanties en politie in bescherming neemt

Ook met mensen kontakt gehad die op dezelfde schofterige wijze door justitie zijn behandeld en hun gelijk ook niet kregen en ook al jaren aan het procederen zijn en de weg volledig kwijt zijn hoe triest en droevig is het gesteld in Nederland
men staat volledig machteloos en met de rug tegen de muur tegen een corrupt apparaat wat zich justitie mag noemen

B.Sibma
Heteren

Klacht
Datum van de
klacht
10-10-2014
De klacht
betreft
Een procedure bij de rechtbank Gelderland
Rechtsgebied Strafrecht
Procedure-
/parketnummer(
s)
K14/1121 K15/0674
verdenking
vermeende kinderlokkerij 2014 door Bredeschool /Politie
Omschrijving
van de klacht
B.Sibma
de Bouwert 34
6666DW Heteren
0264722095
0650997871
Ik ben van mening dat ik beschuldigd ben van kinderlokkerij okt 2014 door de Bredeschool te Heteren in samenwerking met Politie.
Politie is daarvoor bij mij aan de deur is geweest wegens officiele verdenking en daarna 15x op het politie bureau gezeten heb dit alles zonder enkel bewijs in handen te hebben Het O.M. is van mening dat het niet gaat om een beschuldiging en dat politie verklaard 2,5 jaar na dato dat men mij niet langer als verdachte beschouwd maar men mij daarvan nooit
schriftelijk op de hoogte gebracht hebben Zie voor uitgebreid verslag mijn facebook pagina

B.Sibma E-mail:[email protected]
Pagina-URL:
http://www.valsbeschuldigd.nl/uw-verhaal-doen
Bericht: Hartje winter 2014 is voor politie en Bredeschool aanleiding om kinderen op een ijsje te trakteren
http://www.omroepgelderland.nl/…/Basisscholen-waarschuwen-v…
B.Sibma Inzake smerige praktijken van BREDESCHOOL – HETEREN POLITIE EN JUSTITIE brief Nat Ombudsman Beste
Hierbij wil ik wederom een klacht indienen tegen het O.M. te Arnhem U heeft mij in juli 2016 geadviseerd middels mail of brief dat ik een verzoek tot Sepot 01 kon indienen maar na een half jaar een telefoongesprek met Hr de Jong van het OM Op 20-
01-2017 15.30u geeft de man te kennen dat er geen sepot 02 zou zijn maar alleen een afwijzing zie beschikkingen In de bijlage ik zie het verschil niet maar dat zal aan mij liggen Ik vind het erg knullig en goedkoop dat dit middels een telefoontje afgehandeld moet worden.
Verder is er een klacht naar het OM zelf gegaan waar tot op heden niets mee gedaan is zie bijlage
Een aantal dagen geleden een klacht ingediend bij het OM te Den Haag en naar nationale ombudsman Is nog in behandeling mag ik hopen.

Er liggen 5 aangiftes waar niets mee gedaan wordt PLO600-2015423526-1 PLO600-
2014190284-1 PLO700-2014109534-1 PLO600-2015075857-1 PLO600-2015075934-1 1x hoorzitting op rechtbank waarvan twee beschikkingen zie bijlage en op korrupte wijze afgewimpeld is geworden alsof er niets is voorgevallen en ik nog steeds te boek sta als vermeend kinderlokker te Heteren wat middels brieven en krantenartikelen in het nieuws is gebracht en dit geheel zonder enkel bewijs en daarvoor 15x ten onrechte op het politie bureau gezeten heb ook heeft men verdacht van belediging tegen een medeburger van Heteren ook zonder bewijs een verhoor afgenomen op het politie bureau en mij op
kosten gejaad wegens het in de arm nemen van een advocaat wat verplicht werd gesteld hoe korrupt daarna hoorzitting wegens aangifte tegen politie wegens uitspraken tijdens het verhoor dat ik beter maar geen aangifte had kunnen doen want
politie is er zo druk mee geweest en uitspraken als , nu bent u aan de beurt ,hoe smerig kan het zijn is voor een hoorcomissie van politie afgewezen omdat verbalisant alleen is geweest en dat is zijn woord tegen het mijne niets opgenomen en de laatste keer bij mij thuis mij lastig gevallen hebben wegens stalking tegen fam. Ter Haar te
Heteren omdat ik een brief heb geschreven omdat dochterlief valse verklaringen afgelegd heeft tegen politie als getuige van een trappartij waarin ik door een medeburger in elkaar getrapt ben geworden die gemeend heeft eigen rechter te moeten spelen ook zonder bewijs ook daarin aagifte gedaan en aanklacht ingediend wat door justie niet in behandeling is genomen dat is dus 3x ten onrechte beschuldigd van smerige praktijken waarvan de waarheid ver te zoeken is en kompleet zonder bewijs en uit de lucht gegrepen gebakken lucht verhaal komplete hallicunatie en politie door justitie in bescherming wordt genomen hoe smerig en korrupt kun je zijn als justitie .
Het doen van valse beschuldigingen en valse meldingen zijn in Nederland strafbaar gesteld en het OM legt dit kompleet terzijde en doet voorkomen als of er geen strafbare feiten zijn gepleegd Zie ook het relaas op mijn facebookpagina

POLITIE EN JUSTITIE NOG CORRUPTER ALS GEDACHT INZAKE KINDERLOKKERIJ 2014ZAAK LIGT WEDEROM BIJ O.M DEN HAAG EN…

Geplaatst door Bert Sibma op vrijdag 20 januari 2017

ype=1&theater
Graag uw medewerking in deze zaak die inmiddels al weer 2,5 jaar duurt en niet tot een rechtmatige oplossing komt en te smerig voor woorden is te noemen B.Sibma Heteren
Zaak wordt middels een telefoontje afgedaan alsof er niets gebeurd is het telefoongesprek met O.M. 20-01-2017 15.30u
Graag wil ik een aanklacht indienen maar weet niet meer waar ik terecht kan, alles er aan gedaan Nat.Ombudsman rechtbank het O.M. te Arnhem O.M. te Utrecht maar kom hier niet verder mee graag uw
advies mvg B.Sibma de Bouwert 34 Heteren 0264722095 0650997871

klacht
Naar aanleiding van uw brief 29-06-2016
betreffende beklag art 12 WvS
N.Farjo
Inzake K14/1121 K15/0674
brieven aan het O.M. Betreft mijn brief 01-07-2016 / 08-07-2016 /13-07-2016 / 14-07-2016 / 18-07-2016 /
18-08-2016 / 02-09-2016 / 04-09-2016 /
Telefoongesprek 13-07-2016 / 25-11-2016
4 emails 07-10-2016 intussen ook nog in onderhandeling geweest met Nationale Ombudsman
Zaak is door het O.m. middels een telefoontje afgedaan wegens het niet aanwezig zijn van een sepot 02 maar dat het zou gaan om een afwijzing zie beschikkingen

https://www.miva.nl/wat-we-doen/themas-ontwikkelingshulp/…
Op 10 december staan we jaarlijks stil bij de rechten van de mens. In 1948 werd door de VN het Universele verdrag voor de rechten van de mens getekend. Het schenden van mensenrechten komt desondanks nog veel voor. Overheden die geweld gebruiken tegen burgers, geen vrijheid van meningsuiting of slavernij is in sommige landen helaas aan de orde van de dag.

https://www.mensenrechten.nl/wat-z…/mensenrechten-op-een-rij

Artikel 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

http://www.omroepgelderland.nl/…/Basisscholen-waarschuwen-v…

GERECHTELIJKE DWALINGHETERENBasisscholen in Heteren hebben in september oktober 2014 ouders van…

Geplaatst door Bert Sibma op donderdag 21 april 2016

http://www.valsbeschuldigd.nl/…/vals-beschuldigd-van-kinder…

https://www.buurtlink.nl/…/h…/verhalen/gerechtelijke-dwaling

http://artikel-marketing.com/…/schandal-kinderlokkerij-201…/

http://www.metronieuws.nl/…/fotograaf-aangezien-voor-kinder…

https://www.powned.tv/art…/kinderlokker-bespuugd-en-geslagen

http://regio.tpo.nl/…/man-voldoet-aan-signalement-kinderlo…/

http://www.fotograaf-zoeken.nl/…/fotograaf-aangezien-voor-k…

https://drimble.nl/…/scholen-heteren-waarschuwen-voor-verme…

http://www.omroepzeeland.nl/…/vermeende-kinderlokker-bedrei…

https://www.facebook.com/bert.sibma/reviews_written

en denk maar niet dat je in nederland je recht kunt halen nergens niet waar je ook aanklopt wordt je of genegeerd of op bureaucratische wijze met een kluitje het riet ingestuurd en afgewimpeld

Bert Sibma
14 mei ·

Kinderlokkerij 2014 geblunder en blamage van hoog niveau iemand aa nde schandpaal nagelen zonder bewijs en schandalige praktijken

Laatste email aan het O.M. te Utrecht

B.Sibma
De Bouwert34
6666DW heteren
0264722095
0650997871

T.a.v Beleid en strategie
XC van Balen
Inzake 6030/185/17
Uw brief 08-03-2017

Naar aanleiding van uw brief ben ik van mening dat ook hier de regel geldt van corrupte bureacratie
afschuifsysteem en mensen van het kastje naar de muur sturen net zo lang totdat de zaak
in de prullenbak verdwenen is

Wat denkt u dat O.M. Oost Nederland nog te vertellen zal hebben die hebben de zaak in handen gehad
en het afgedaan met een goedkoop en smerig telefoontje middels Hr j de Jong dus die zijn er ook weer van af en daar zal weinig verandering in optreden want dat is allemaal twee handen op een buik.Heb ook informatie gehad van burgers uit het land die opdezelfde schofterige manier behandeld zijn geworden en ook hun gelijk niet kregen
dat men zijn gelijke niet gaat krijgen in Nederland is mij in de afgelopen 3 jaar dat men met dit gebakken luchtverhaal bezig is geweest wat zijn weerga niet kent , geblunder en blamage van scholen politie en justitie .
Als er stront aan de knikker komt worden politie en openbare instanties in bescherming genomen en het slachtoffer als oud vuil achtergelaten
En knoop dit verhaal maar eens heel goed in uw oren want het is allemaal een pot nat bij politie en justitie
triest en droevig
U snapt zeker wel dat mijn vertrouwen in deze instanties ergens in de sahara ligt te verschroeien

B.Sibma

T.a.v Burgemeester T . v. Asseldonk

Mijn brief 30 -04-2016
Uw kenmerk 16ink07552

Blijkbaar heeft men niet het menselijk fatsoen inhoudelijk op mijn brief te reageren Ook de Bredeschool voorziet zich van deze smerige praktijken. Naar aanleiding vermeende kinderlokkerij signalement uitgevaardigd door Bredeschool Heteren en politie Sept 2014 zonder bevoegdheden art 141/142 en politie mij valselijk beschuldigd heeft art 261 en dat men iemand zwart gemaakt heeft zonder bewijs en dit gepubliceerd heeft via de media

Ook hanteert men struisvogelpolitiek om zich van deze smerige zaken te ontdoen .Dat men de burger hiermee als stront behandeld moge duidelijk zijn

Deze zaak ligt ter herziening bij de rechtbank en nationale ombudsman

Zie het relaas in de bijlage

B.Sibma
Heteren

Als de temperaturen gaan dalen dat de mutsen weer op moeten toen 14 graden is voor de school en politie wel aanleiding om kinderen op een ijsje te trakteren
een ongelooflijk lulkoekverhaal uitgaande van roddel en achterklap naar buiten gebracht via krant en internet door een bekrompen individu die als direktielid werkzaam is op een school die man is zijn functie niet waardig en dat moet kinderen onderricht geven met deze achtergrond en dat dit roddelcircuit zijn of haar kinderen jaarlijks laat fotograferen door mij op de kinderspeelweek hoor je niemand over hoe huichelachtig kan het zijn?

Dat men mij 15x met politie geconfronteerd heeft zonder enkel bewijs en 1,5 jaar lang fantasieen nagejaagd hebben is niet bij ze op gekomen en hebben ze volgens eigen zeggen niets verkeerds gedaan en over de nadelige gevolgen zoals wanhoopsdaden (PTSS) Post Traumatisch Stress Sydroom , daar geeft politie tegenwoordig voorlichting over hoe huichelachtig, depressies en zelfmoord art.294 van de persoon in kwestie die hiervan verdacht wordt zonder enkel bewijs is al helemaal niet over nagedacht dat zijn mensen die een voorbeeldfunctie hebben en iedereen doet er het stilzwijgen toe ,totale disrespect voor de medemens.en struisvogelpolitiek.
Ik heb in mijn hele leven nog nooit zoveel leed en onrecht en corruptie en geblunder en schandaligheid bij elkaar gezien
art. 141/142/148 signalement uitvaardigen alleen toebedeeld aan off. van justitie
art.261 iemand vals beschuldigen en O.M zegt dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd dit is allemaal geoorloofd behalve als ik een vaag signalement op facebook zet wordt ik verhoord wegens belediging tegen een mededorpsbewoner die mij mishandeld heeft hoe dubbelzinnig kan het allemaal zijn

al heeft de burger nog zo gelijk , krijgen doe je het niet hoe korrupt het rechtsgestel in nederland en dat schijnt de de normaalste zaak van de wereld te zijn
de zaak ligt inmiddels ter herziening bij de rechtbank te Utrecht en bij de nationale ombudsman en die brengen opnieuw advies uit bij de officier van justitie om het voor de rechter te krijgen via een sepot 01 onterecht als verdachte gekenmerkt maar ook dat is in een later stadium afgewimpeld en op deze droevige wijze is deze zaak aan een einde gekomen

Reacties

comments