Zoek op rubiek

Keuzevrijheid toepassen HNW groot goed Nederlandse werknemer

Almere, 22 december 2014 – 32 procent van de Nederlandse werknemers is uitgesproken positief over Het Nieuwe Werken (HNW) en 40 procent staat er min of meer neutraal tegenover. Het merendeel kan er dus redelijk tot goed mee uit de voeten en 28 procent heeft er meer moeite mee. Dit blijkt uit onderzoek van Profile Dynamics in samenwerking met TNO onder 1.691 medewerkers naar de relatie tussen persoonlijke drijfveren en Het Nieuwe Werken. Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers vooral de keuzevrijheid als positief beoordelen, hetgeen pleit tegen het dwingend opleggen van HNW-maatregelen.

Top vijf voordelen HNW
Gemak, flexibiliteit en vrijheid worden spontaan als dé grote voordelen van HNW genoemd door maar liefst twee derde van de werknemers. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als: ‘zelf je werk indelen’ en ‘werken waar en wanneer je wilt’. De volledige top vijf van spontaan benoemde voordelen van HNW ziet er als volgt uit:

1. Gemak, flexibiliteit, vrijheid (werken waar en wanneer je wilt, zelf je werk indelen)
2. Productiviteit (efficiënter, minder reistijd, beter plannen)
3. Werkdruk (minder ‘waan van de dag’, betere werk-privébalans)
4. Verantwoordelijkheid (aansturen op resultaat, gebaseerd op vertrouwen)
5. Nieuw en leuk (mooi gebouw, ontmoeten nieuwe collega’s, kennis andere afdelingen)

Keerzijde van HNW-voordelen
Opvallend is dat veel van deze voordelen ook een keerzijde kennen. Zo kan een hogere productiviteit doorschieten in (spontaan benoemde nadelen als) ‘nooit meer klaar zijn met je werk’ en bestaat de kans dat werk en privé door elkaar gaan lopen. Ook is er een groep mensen die niet blij is met meer verantwoordelijkheid en die het minder prettig vindt als er geen duidelijke afspraken zijn over hoe zij hun werk moeten uitvoeren. Zij vragen zich al snel af wanneer zij hun werk goed genoeg hebben gedaan. Het onderzoek benadrukt dat de ene medewerker meer affiniteit met HNW heeft dan de andere.

“Maatwerk is voor een goede invoering van HNW essentieel, omdat mensen nu eenmaal van elkaar verschillen”, aldus Wilma Kuipers, partner bij Profile Dynamics. “Medewerkers die houden van competitie en doelgericht werken, hebben de meeste affiniteit met HNW, samen met medewerkers die houden van inzicht, vrijheid en creativiteit. Dit blijkt uit een drijfverenanalyse die alle respondenten ondergingen. Deze analyse onderscheidt zeven drijfveren of motivatie-systemen die samenhangen met het wereldbeeld en het gedrag van mensen. Analyse van de drijfveren maakt duidelijk waar mogelijk weerstanden tegen HNW te verwachten zijn en hoe organisaties daar op een constructieve manier mee om kunnen gaan, zodat HNW in élke organisatie goed landt.”

Meer informatie over een individuele benadering voor de invoering van HNW vindt u in het whitepaper ‘Van Nieuw naar Beter Werken’

————————
Over Profile Dynamics
Profile Dynamics® is een methode die grip biedt op ‘de factor mens’ in organisaties en maakt onder andere inzichtelijk hoe mensen zijn gedreven en welk type werk en omgeving bij ze past. De methode werkt met zeven motivatie- en gedragsclusters en kent een breed scala aan toepassingen op individueel, team- en organisatieniveau. Naast de persoonlijke drijfverenanalyse is er een 360-graden feedback, een competentiemanagement-module en zijn er tools voor het werken met teams en organisatieculturen. De instrumenten zijn helder en eenvoudig toepasbaar en hebben een hoge toegevoegde waarde voor zowel individuele medewerkers als de organisatie in zijn geheel. Profile Dynamics, gevestigd in Almere, werkt met gecertificeerde trainers en consultants die zijn gespecialiseerd in de achterliggende methodiek en de inzet ervan binnen organisaties. Profile Dynamics® is een geregistreerd handelsmerk. Meer informatie vindt u op www.profiledynamics.nl.

Download het whitepaper ‘Van Nieuw naar Beter Werken’ via https://www.profiledynamics.nl/nl/whitepapers/het-nieuwe-werken#.U7aaW42KD4g

Over TNO
TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.

Over het onderzoek
De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de dataset afkomstig uit een TNO onderzoek dat in samenwerking met Amygdala b.v. (aanbieder van Profile Dynamics®) heeft plaatsgevonden. Een deel van de resultaten uit dit onderzoek is eerder beschreven in de rapportage: Blok, M., Verbiest, S., Kleij, van der R., Aarts, O., & Kuipers, W. (2014) Het Nieuwe Werken in relatie tot persoonlijke drijfveren van medewerkers. Hoofddorp: TNO. Publ. Nr. R10067/ 060.01623.

Meer informatie
Marcommit PR, namens Profile Dynamics / Amygdala b.v.
Pauline van Die
035-5822730
[email protected]

Reacties

comments

Scroll to Top