Zoek op rubiek

Ketenzorgpad CVA wint Prijs Klinische Paden 2013

Continuïteit van zorg en behandeling voor patiënt na een beroerte
Het ketenzorgpad CVA Roosendaal / Moerdijk heeft donderdag 10 oktober 2013 in Utrecht de Prijs Klinische Paden 2013 gewonnen. Het ketenzorgpad is een transmuraal samenwerkings-verband van het Franciscus Ziekenhuis, Stichting Groenhuysen, Surplus zorg en TWB Thuiszorg met Aandacht en omvat het gehele behandeltraject van patiënten met een CVA (beroerte): vanaf de verwijzing door de huisarts naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, naar opname op de verpleegafdeling en via revalidatie uiteindelijk naar nazorg om de patiënt in zijn/haar eigen omgeving terug te laten gaan.

‘Persoonlijke patiëntenzorg centraal in de steeds verbeterende CVA-keten’ is de titel van het winnende ketenzorgpad, dat met vijf andere projecten was genomineerd.

Continuïteit en kwaliteit
“De zorg voor patiënten met een CVA is bij uitstek multidisciplinair,” vertelt Elly van Meer, teamleidinggevende Neurologie in het Franciscus Ziekenhuis en tevens ketencoördinator van het CVA ketenzorgpad. “Adequate behandeling van deze patiënten vraagt om specialistische expertise van een neuroloog, revalidatiearts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verzorgende, logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut. Afhankelijk van de fase en het herstel van de patiënt, worden de behandeling en revalidatie vanuit verschillende organisaties geleverd. Alleen zo kan continu goede kwaliteit van zorg en behandeling gegeven worden, afgestemd op de behoefte van de patiënt en diens naaste.”

Patiënt centraal
Elly vervolgt: “Het Franciscus Ziekenhuis, Stichting Groenhuysen, Surplus zorg en TWB Thuiszorg met Aandacht hebben de handen ineen geslagen en het gezamenlijk ketenzorgpad CVA ontwikkeld voor de regio Roosendaal / Moerdijk. Het was een complex traject, maar door steeds het zorgproces voor de patiënt en zijn/haar naasten centraal te zetten is het gelukt. Hun reacties zijn voor alle betrokkenen een enorme stimulans om het zorgpad met elkaar te blijven optimaliseren.”

NKP Prijs
De jury roemde het project o.a. voor het consequent centraal stellen van de patiënt in de keten-organisatie. Ook het feit dat de patiënt en zijn/haar naasten bij alle betrokken zorginstellingen een persoonlijk begeleider hebben, vormde een aansprekend punt voor de jury.

“Het winnen van de Prijs Klinische Paden 2013 is echt de kroon op ons werk. Het betekent landelijke erkenning voor het ketenzorgpad CVA en daar zijn we met elkaar best trots op,” aldus Elly. De ‘NKP Prijs Klinische Paden 2013’ is een initiatief van het Kwaliteitsinstituut voor Gezondheidszorg CBO uit Nederland, het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de KU Leuven en UCL (Université Catholique de Louvain) uit België. De juryprijs voor het beste zorgpad bestaat uit een bedrag van € 2000,= en de uitnodiging voor een lezing op een internationaal congres.

Kijk voor meer informatie op www.franciscusziekenhuis.nl.

Website: www.franciscusziekenhuis.nl

Reacties

comments

Scroll to Top