Zoek op rubiek

Juridisch advies bij inbreuk op auteursrecht

Een ondernemer heeft vaak juridisch advies nodig voor allerlei aspecten van zijn bedrijf of inbreuken die derden plegen op een recht van de ondernemer. Als u bijvoorbeeld de eigenaar bent van een website en u verkoopt websites daarop met bepaalde sjablonen dan heeft u van rechtswege het auteursrecht op deze werken.

Juridisch advies bij inbreuk op auteursrecht 

Als een ander deze werken kopieert en verveelvoudigd dan is het verstandig om juridisch advies van een jurist te vragen of wat de mogelijkheden zijn om inbreuk makende partij aan te spreken en een schadevergoeding te vorderen.

De jurist dient in zijn juridisch advies aan zijn cliënt aan te geven dat een ingebrekestelling dient te worden gestuurd met als rechtsgronden de artikelen 13, 10 en 1 van de Auteurswet.

Juridisch advies bij onrechtmatige daad 

Daarnaast zal in het juridisch advies naar voren moeten komen dat er een onrechtmatige daad actie dient te worden ingesteld tegen de dader van de onrechtmatige gedraging.

Deze actie houdt in dat er een schadevergoeding zal worden gevorderd op grond van toerekenbaar onrechtmatig handelen. Als de dader winst heeft gemaakt met door u ontwikkelde sjablonen van websites en vervolgens deze websites heeft verkocht aan zijn cliënten dan dient de jurist in zijn juridisch advies aan te geven dat er een winstafdracht gevorderd moet worden voor de verkochte websites. Een dergelijk juridisch advies is in dit geval van belang omdat een derde veel geld kan verdienen met door u bedachte werken.

Juridisch advies van Precise and Wise Juristen 

Als er bij sprake is van een inbreuk op auteursrecht, dan kunnen de juristen van Precise and Wise Juristen deskundig juridisch advies geven en kunnen zij voor de andere partij dagvaarden als u dat wenst.

Website: www.preciseandwise.nl

Reacties

comments

Scroll to Top