Zoek op rubiek

“Is een hypotheek met NHG wel een veilig idee?!”

Premium persbericht

Son en Breugel, 22 november 2016 – In brochures van de Nationale Hypotheek Garantie (hierna: NHG) wordt gegarandeerd dat een hypotheek met NHG past bij het inkomen, voldoet aan de normen van verantwoord lenen van het Nibud en dat er (naast de maandelijkse woonlasten) altijd geld overblijft voor andere uitgaven.  Hypotheektoets.com trekt dit in twijfel. De stichting die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de NHG toetst namelijk niet of een hypotheek aan alle wet- en regelgeving voldoet (en dus veilig is), maar controleert alleen of het bedrag van de lening onder het maximum van € 245.000,00 blijft.

De hierboven genoemde NHG-garantie wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (hierna: WEW). Deze stichting is in 1993 opgericht op initiatief van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De oprichting van de stichting had tot doel het eigen woningbezit in Nederland op een verantwoorde wijze te bevorderen. 

Hypotheektoets.com is echter van mening dat de NHG in de praktijk niet bevorderlijk is voor een verantwoorde groei van het eigen woning bezit. Hypotheektoets.com stelt dat in de praktijk van de NHG juist handig gebruikt wordt gemaakt door hypotheekverstrekkers, doordat zij de NHG handig inzetten als ‘marketingtool’.

De crux ligt hem in het feit dat in de voorwaarden bij de NHG is opgenomen dat de hypotheekverstrekker verantwoordelijk is om te beoordelen of de hypotheek in aanmerking komt voor een NHG . Op die manier is het voor de hypotheekverstrekker wel héél makkelijk om ‘veilige hypotheken’ te verstrekken, ‘risicoloos’ voor de consument.

Waar dus zou moeten kunnen worden vertrouwd op een correct verstrekte NHG door een onafhankelijke Stichting (in het belang van de volkshuisvesting), wordt het oordeel of een NHG kan worden verstrekt uitgevoerd door de hypotheekverstrekker die baat heeft bij een zo groot mogelijke commerciële winst. Het is dus niet WEW die controleert of de hypotheek past bij het inkomen, voldoet aan de regels van het Nibud en voldoende ruimte laat om naast woonlasten ook boodschappen te kunnen doen, maar de hypotheekverstrekker zelf. 

Zoals Hypotheektoets.com al vaker heeft gesteld, is uit onafhankelijk onderzoek gebleken dat  ruim 70 procent van de hypothecaire financieringen verstrekt in de periode 2000 – 2008 niet  voldoet aan de wettelijke regelgeving hieromtrent. Het feit of er al dan niet een NHG-garantie is afgesloten, doet hier verder niks aan af, zo blijkt uit het bovenstaande. De NHG biedt met andere woorden schijngarantie, omdat de verstrekking wordt getoetst door de hypotheekverstrekker, een slager die zijn eigen vlees keurt.

Wat begon als een mooi initiatief van de centrale- en decentrale overheid om de burger veilig en verantwoord de woningmarkt te laten betreden, is kortom uitgegroeid tot een promotiemiddel voor de hypotheekverstrekker, waarmee een groter publiek een hypotheek kan worden verkocht. Een publiek dat onterecht in de veronderstelling is een gegarandeerd veilige en verantwoorde hypotheek te hebben afgesloten.

Website: www.hypotheektoets.com

Reacties

comments

Scroll to Top