Zoek op rubiek

IQ code gekraakt, trainen IQ nu mogelijk

Premium persbericht

Een van de discussies die gaande is binnen het veld van de intelligentie betreft de vraag naar de maakbaarheid van intelligentie. In dat kader is de opkomst van een nieuwe –baanbrekende- theorie: de Relational Frame Theory (RFT) van groot belang. Volgens deze theorie zou het mogelijk moeten zijn om intellectuele vaardigheden te trainen.

De vaardigheden waar het hier om gaat noemen we Relationele Vaardigheden: het kunnen afleiden van nieuwe relaties uit een aantal gegeven relaties. Een voorbeeldje: Als we weten dat voertuig A sneller is dan voertuig B en voertuig B sneller is dan voertuig C dan kunnen we daar uit afleiden dat voertuig C langzamer is dan voertuig A. Deze vaardigheden blijken de geheime code van intelligentie te zijn!

Op de Maynooth Universiteit verwerkten Brian Roche samen met Sarah Cassidy deze theorie in het SMART programma. Dit is een online cursus die gedurende 8-12 weken enkele malen per week gevolgd wordt. De gebruiker wordt door de cursus geleid en lost vraagstukken in opklimmende moeilijkheidsgraad op. De enige weg door de cursus is die langs de weg van het verworven inzicht. Onderzoek wijst uit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bepaalde werkgeheugentrainingen, er niet een truc wordt geleerd, maar de gebruiker tot inzichten komt en het geleerde transfereert naar andere situaties. Er zijn talloze studies voorhanden die de werkzaamheid van onderdelen van deze cursus bevestigen. Naar de cursus in zijn geheel is er gecontroleerd onderzoek gedaan, zowel bij normaal begaafden als bij mensen met een IQ van rond de 70. Stijgingen van gemiddeld 23 IQ punten werden gerapporteerd. Dit effect was na 4 jaar nog aanwezig. Het op niveau brengen van deze vaardigheden blijkt sterk samen te hangen met verbetering in IQ-score en schoolse prestaties. De eerste ervaring bij een groep ouderen met beginnende milde tot matige Alzheimer zijn zeer positief, en de resulaten zullen naar verwachting in 2018 gepubliceerd worden.

Op 23 september lanceert het trainingsbureau LerendBrein dit SMART programma in Nederland en zullen de eerste 50 Coaches worden opgeleid. Gastspreker is de grondlegger Prof. Dr. Bryan Roche.

Journalisten met belangstelling kunnen zich melden bij LerendBrein: [email protected]

Website: www.lerendbrein.nl

Reacties

comments

Scroll to Top