Zoek op rubiek

Inbraakrisico voor bedrijfspanden beter in kaart

Door de attractiviteit en de waarde van de goederen en inventaris in het bedrijfspand te bepalen, kan het bedrijf het risico op diefstal inschatten. Het CCV heeft hiertoe een nieuwe lijst van attractieve goederen gepubliceerd en Betecom helpt.

Inschatten inbraakrisico
Met de Verbeterde Risicoklasseindeling voor bedrijven kan het inbraakrisico voor bedrijfspanden worden bepaald aan de hand van de attractiviteit en de waarde van de in het bedrijfspand aanwezige goederen en inventaris.

Vervolgens kan op basis van het inbraakrisico worden vastgesteld welke combinatie van beveiligingsmaatregelen het meest geschikt is voor uw bedrijfspand. Hierbij wordt per type beveiligingsmaatregel de zwaarte van het niveau weergegeven waarop de beveiligingsmaatregel(en) moet worden uitgevoerd.

Risico-inventarisatie en advies Betecom
Betecom is een erkend beveiligingsadviesbedrijf en helpt u in 2 stappen naar een deskundig advies over de te nemen beveiligingsmaatregelen:

Lees meer over inbraakrisico voor bedrijfspanden
https://www.betecom.nl/news/inbraakrisico-voor-bedrijfspanden-beter-in-kaart-9725.html

Reacties

comments

Scroll to Top