De kantorenmarkt zit momenteel in zwaar weer. Door veel kantooreigenaren wordt daarom stevig bezuinigd ten koste van de kwaliteit van het gebouw en de tevredenheid van de huurders. Er worden door inefficiënte processen echter nog steeds onnodige kosten gemaakt in de exploitatie, waaronder hoge management fees en hoge energiekosten. Door een huurdersgerichte en duurzame werkwijze kunnen er vaak significante besparingen worden gedaan. Hierdoor ontstaat financiële ruimte die kan worden geïnvesteerd in de verduurzaming van het gebouw en de kwaliteit van de services. En daarmee in enthousiaste huurders en rendementsverbetering voor de eigenaar.

Investeren door te besparen
“Energie- en administratiekosten maken een belangrijk deel uit van de service- en exploitatiekosten. Hier zijn dan ook grote besparingen te behalen. Richt je focus niet enkel op de tarieven, maar juist op besparingen, procesverbeteringen en de bewustwording bij huurder en verhuurder”, aldus Christiaan Rutgers van PRO ESTATE, een van de initiatiefnemers van de service estate community. In veel kantoorgebouwen kunnen al flinke energiebesparingen komen uit het relatief eenvoudig aanpassen van de verlichting en het plaatsen van bewegingsmelders. Deze investering verdient zich veelal binnen 1,5 jaar terug. Rutgers vervolgt: “De service estate community is een marktgerichte en geïntegreerde werkwijze van alle betrokkenen. Door een veel efficiëntere aanpak is de management fee gemiddeld 20% lager. Deze fee moet gebaseerd zijn op de prestaties van het vastgoedmanagement. Hierdoor is de vastgoedmanager ook risicodragend en zal daardoor meer kwaliteit leveren aan de huurders en eigenaar en dit tevens eisen van leveranciers.”

Bewustwording huurders en eigenaar
Door de aanpak binnen de service estate community verbetert de prijs-kwaliteitverhouding voor de huurder en de eigenaar aanzienlijk. De maandelijkse servicekosten van de service estate community zijn vast, op basis van fair use en gemiddeld 5 tot 10% lager dan gebruikelijk. Hierdoor komt de huurder nooit voor onaangename verrassingen te staan. Bovendien kunnen de gerealiseerde besparingen weer worden geïnvesteerd in de verduurzaming van het gebouw en het comfort voor de huurders. De huurder wordt proactief betrokken bij het optimaliseren van de services. Daarnaast is het van belang om zowel de huurder als eigenaar bewust te maken van de voordelen van duurzaam gedrag. Een gebouw is immers zo duurzaam als de gebruikers en eigenaar ermee omgaan. Een groen label of certificaat is dan onvoldoende. Goed gedrag van de huurder kan hierbij bijvoorbeeld worden beloond door het bieden van meer services en/of een verlaging van de servicekosten.

PRO ESTATE en BAS Energie
De service estate community is een gezamenlijk initiatief van vastgoed- en facilitymanager
PRO ESTATE en energiebedrijf BAS Energie. Door dit initiatief kunnen zowel vastgoed- en facilitymanagement als energie(besparing) kostenefficiënt worden geregeld en stijgt het comfort voor de huurders en de kwaliteit van het gebouw. PRO ESTATE uit Rotterdam is een ervaren en flexibele dienstverlener voor vastgoedmanagement, facilitairmanagement en projectmanagement. BAS Energie uit Capelle aan den IJssel stelt afnemers in staat om zo snel en effectief mogelijk eigenaar te worden van de eigen, duurzame energievoorziening.

Reacties

comments