Zoek op rubiek

Hoe horecaondernemers NIET slachtoffer van de Corona-crisis hoeven te worden

De afgelopen maanden wordt er steeds meer bekend over de financiële impact van de COVID-19 crisis in ons land. Ook horecaondernemers blijken zwaar getroffen te zijn, omdat deze sector voor langere tijd verplicht zijn deuren sloot. Nu het normale leven langzaam weer op gang komt zien ondernemers de schade die de crisis bij hen heeft achtergelaten. Diverse rechtbanken verwachten binnen enkele maanden een vloedgolf aan faillissementen. Kan deze grote ellende nog voorkomen worden? Het Nationaal Faillissement Preventie Instituut (NFPI) staat deze groep ondernemers bij.

Het taboe over financiële problemen
Maar weinig ondernemers praten met anderen over financiële problemen. Op de vraag “hoe gaat het met de zaak?” is het antwoord steevast “het gaat goed, geen probleem”. De cijfers en feiten onder de huidige omstandigheden vertellen echter een heel ander verhaal weet het Nationaal Faillissement Preventie Instituut. Dit landelijk kennis- en adviescentrum voor ondernemers met structurele financiële problemen ziet dat horecaondernemers vaak té lang wachten met het inschakelen van professionele juridische hulp. Het blijft een heikel onderwerp, waarbij uitstel zeer onverstandig is en de financiële problemen niet worden opgelost maar juist blijven opstapelen. “Ondernemers uit o.a. de horeca-, catering- en evenementenbranche die nog denken dat het allemaal wel goed komt, lopen de kans om een volgende recessie niet te overleven,” aldus de algemeen directeur van het NFPI. Tijdig hulp zoeken en durven praten kan een hoop ellende voorkomen.

Het NFPI raadt ondernemers aan tijdig externe juridische hulp in te schakelen om een faillissement te voorkomen. Ondernemers kunnen zich middels het instituut binden aan een onafhankelijke insolventieadviseur die niet verbonden is aan een financiële instelling en dus objectief kan handelen voor deze ondernemers.

Een snelle doorstart na faillissement
Voor veel horecaondernemers zal een faillissement de komende periode onvermijdelijk zijn. Toch is het niet onverstandig om tijdig een doorstart te plannen door je emotioneel te distantiëren van de onderneming wanneer blijkt dat ondanks alle inspanningen de zaak niet meer te redden valt. Ondernemers met een besloten vennootschap hebben ruime mogelijkheid voor het maken van een doorstart. Voor ondernemers met een eenmanszaak is de situatie vaak complex, maar ook voor hen is een passende oplossing denkbaar. In beide gevallen is het ook hier van belang om een insolventiejurist of -adviseur in de arm te nemen die kennis en ervaring heeft op dit gebied.

Het NFPI biedt een financiële uitkomst
Het Nationaal Faillissement Preventie Instituut (NFPI) begeleidt al ruim 45 jaar ondernemers met structurele insolventieproblemen en komt met de huidige crisis ook in actie voor de horeca. Met de jarenlange ervaring beoogt het instituut ondernemers te informeren en te laten inzien dat tijdig professioneel juridische hulp inzetten de mogelijkheid biedt schulden te saneren, kosten te reduceren en de continuïteit van een onderneming en werkgelegenheid te waarborgen. Dus een faillissement kan voor velen in de branche zo voorkomen worden.

Middels een kennismakingsgesprek en openheid van zaken worden de problemen van de onderneming in kaart gebracht en kan de adviseur van het NFPI op korte termijn een juist advies bieden. Dus horecaondernemers in Nederland, kom in actie en voorkom een faillissement!

Reacties

comments

Scroll to Top