Ondanks hun verschillende opvattingen, regels en culturen is er een kader dat alle inwoners van Europa verbindt: de oorsprong van ons denken. In Nederland start nu een eerste onderzoek om dit in kaart te brengen.

‘De verschillen die wij tussen mensen ervaren, komen voort uit ons denken,’ legt John Furey uit. ‘Hoe iemand denkt, motiveert zijn gedachten en gedragingen. Als je begrijpt hoe jij, of een ander, denkt en handelt, kun je effectiever samenwerken.’
John Furey geeft sinds 1993 leiding aan het MindTime Project dat menselijk denken meet. Na 24 jaar in de VS gevestigd te zijn geweest, richt Furey in 2017 de MindTime Foundation in Groningen op. Daarmee brengt hij het onderzoek en de praktische toepassingen ervan naar Nederland. Furey: ‘Door denken in kaart te brengen, willen we mensen bewuster maken van de manier waarop individuele wereldbeelden ontstaan, wat mensen motiveert en hoe zij individueel en collectief denken en zich gedragen.’

Op dit moment staat er een Nederlandstalige versie van de MindTime-enquête online, een pilot om de MindTime-methode te valideren voor Nederland. Deelnemers vullen een korte enquête in en krijgen zo inzicht in hun persoonlijke denkstijl en welke mix van verleden-, heden- en toekomstdenken zij hebben. Daar kan bijvoorbeeld uitkomen dat je een Visionary bent (zoekt naar mogelijkheden), Truth-seeker (zoekt veiligheid) of Organiser (zoekt stabiliteit). Iedereen heeft een eigen mix van deze drie oriëntaties, er zijn dus nog andere denkstijlen mogelijk. In een rapport wordt de persoonlijke denkstijl nader beschreven. Gezamenlijk succes, zo benadrukt de MindTime Foundation, volgt wanneer mensen begrijpen hoe elke individuele denkstijl zich verhoudt tot andere denkstijlen.

Na validatie van de Nederlandstalige MindTime-enquête volgt het project Mapping the Mind That Unites Europe (Het denken dat Europa verbindt). In eerste instantie komt de MindTime-enquête in vijf Europese talen online. ‘Ons uiteindelijke doel is om alle Europese landen in dit project te betrekken’, zegt Furey.

Deze Europese beweging start vanuit Groningen. ‘De academische wereld, lokale overheid en het bedrijfsleven hebben de stichting met open armen ontvangen,’ vertelt de grondlegger van MindTime.

De Nederlandse MindTime-enquête (mindtime.com/dutch) is nog in te vullen tot 7 april 2018. Deelnemers ontvangen na afloop een code voor een gratis e-book met tips en inzichten over hun denkstijl.

Reacties

comments