HEIMWEE NAAR DE STERREN

Waarom koos Robin Goldstein, de schrijver van het fantastische Heimwee naar de Sterren, ervoor zijn revolutionaire inzicht over de oorsprong van de mensheid te verpakken in romanvorm? Terwijl de inzichten die hij met de lezer deelt uiterst rationeel zijn en van wezenlijk belang voor de toekomst van de mensheid. Is hij zelf geschrokken van zijn bevindingen en heeft hij ze daarom met de dekmantel der fantasie willen omkleden, of is het een bewuste keuze geweest? Die vraag blijft hangen na het lezen van misschien wel het belangrijkste boek sinds de bijbel.

MENSEN ZIJN VREEMDE WEZENS
Goldstein, een voormalig huurling, is een eenling. Zoveel wordt duidelijk uit de mijmeringen van de hoofdpersoon heer Ogitromb, het alterego van de auteur. Een hilarisch fragment dat zijn mensbeeld verduidelijkt: ‘Ik vind mensen vaak vreemde wezens. Ze kopen spullen die ze niet nodig hebben, van geld dat ze niet hebben, om indruk te maken op mensen die ze niet mogen.’Die minachting voor zijn medemens is eerder een stijlfiguur dan een drijfveer. Mogelijk voortgekomen uit radeloosheid. Want na een wereldwijde jacht, die vele jaren van zijn leven besloeg, verzamelde hij voldoende bewijsmateriaal om de wetenschappelijke consensus te tackelen. En een veel waarschijnlijker verklaring voor de oorsprong van de mens en zijn bestemming te opperen. Om er vervolgens achter te komen dat zijn uitleg niet welkom wordt geheten. Met als gevolg dat de onderzoeker ongewild in staat van gevecht met de wetenschap verkeerd: Hoe overtuig je anderen van je gelijk zonder over de geschikte papieren te beschikken? Dat moet de reden van Goldstein zijn geweest om via een roman in elk geval zijn onderzoeksresultaten en gedachtengoed beschikbaar te maken voor de mensheid.

WAAR GAAT HET OVER?
In essentie gaat de roman over de waarschijnlijkheid dat de mens is ontworpen door wezens met een verder ontwikkelde beschaving. Die wezens zijn onze goden. De schrijver staaft deze stelling met citaten uit de heilige geschriften van de grootste religies. Met de interpretatie van Goldstein blijken alle opgetekende overleveringen hetzelfde te zeggen: Goden daalden in ruimteschepen op aarde neer en hebben de mens geschapen. Die mensen woonden op het supercontinent Pangea. Waar zich de hoge beschaving van Atlantis ontwikkelde. Die beschaving is weer vernietigd. Zeer waarschijnlijk met nucleaire wapens. Door onze scheppers. De overlevenden werden hierdoor teruggeworpen in hun ontwikkeling. Gedwongen leefden ze in grotten en holen tot de straling voldoende was opgetrokken. Intussen waren de continenten over de planeet verspreid. Van de ware oorsprong van de mens bleef daardoor weinig meer over dan overleveringen. En tekeningen van ruimtevaarders, en op raketten en schotels gelijkende vliegmachines. Inclusief complete handleidingen voor het besturen van zulke voertuigen. De factorisatietheorie, waarin Goldstein zijn visie heeft gevat, wordt nergens in het boek expliciet beschreven. Hij wordt als reactie op bestaande wetenschappelijke kennis gepresenteerd. Zo wordt de huidige archeologische interpretatie van de feiten genadeloos gefileerd. Wat de lezer nieuwsgierig maakt naar de volledige theorie.

INGEFLUISTERD DOOR HOGERE BESCHAVING
De schoonheid van de romanvorm ligt erin dat hoofdpersoon Ogitromp, als ingefluisterd door een hogere beschaving, inzichten deelt vanuit het perspectief van een Indiana Jones achtige waarheidsvinder. Wat de schrijver de vrijheid biedt om de heilige huisjes omver te schoppen, zonder dat de wetenschappelijke gemeenschap zich beledigd hoeft te voelen. Het gaat immers om een romanfiguur; hoe zou die een bedreiging kunnen vormen? Wat het extra spannend maakt is dat de auteur moeite lijkt te hebben met het peilen van het gemiddelde ontwikkelingsniveau van zijn lezer. Alsof hij een antenne heeft aangezet waarop hij buitenaardse kennis ontvangt en rechtstreeks doorgeeft zonder met het ontwikkelingsniveau van de lezer rekening te houden. De inzichten die hij deelt zijn vaak van een eenvoud dat je je als lezer voortdurend afvraagt: ‘Het ligt zo voor de hand, hoe is het mogelijk dat de wetenschap deze optie over het hoofd ziet?’

De suggestie dat de Bijbelverhalen een andere betekenis hebben dan die de Joden en Christenen eraan geven is niet nieuw. Ook niet dat de verhalen overeind blijven door de goden en profeten te vervangen voor buitenaardsen en buitenaardse boodschappers. De vernieuwing zit in het combinatievermogen van de auteur. Die een veel logischer verband legt tussen bestaande gegevens en op die manier wezenlijke existentiële vraagstukken oplost. Het is alsof hij ontmaskert dat de wetenschappelijke waarheidsvinding zichzelf gevangen houdt in dogma’s en paradigma’s. En, gewild of ongewild, de ogen sluit voor de waarheid die zich overal om ons heen zo glashelder aan ons opdringt.

VOORBEELDEN
Een voorbeeld. Als de Egyptenaren alles documenteerden wat voor hen van belang was, waarom beschreven ze dan hun allergrootste prestatie niet: de bouw van de piramiden. Tot op de dag van vandaag bestaat geen bevredigende theorie over hoe ze dit voor elkaar kregen. De meest voor de hand liggende verklaring is nooit geopperd: Die piramides stonden er al. Ze zijn een overblijfsel van een eerdere beschaving. En is het toeval dat er precies in dezelfde periode overal ter wereld piramiden verrezen? Of, -en daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben-, is de logische verklaring dat de continenten zoals wij die kennen op dat moment nog aan elkaar vastzaten? Nog een voorbeeld: De vernietiging van de mensheid, die in de bijbel als de zondvloed wordt beschreven. Zou die compleet verzonnen kunnen zijn, of zou je mogen aannemen dat daar een kern van waarheid in zit? Als je daar nog bij betrekt dat die verhalen ook in geschriften van andere religies en culturen zijn terug te vinden. En leg je daar bewijzen naast als zandverglazingen die zijn ontdekt en radioactieve straling die wordt gemeten tot in de verste uithoeken van de aarde; dan ligt een atoomwapen als veroorzaker van dat deze vernietiging best voor de hand.

BESTEMMING
De stelling dat wij regelrecht afstammen van een hogere beschaving, wezens van een andere planeet, verdient het serieus te worden genomen. Het zou meer betekenis geven aan de reden van ons bestaan. Want als het zo is, zoals Goldstein oppert, dat wij geschapen zijn om onze schepper te evenaren, onsterfelijk te worden en de ruimte te koloniseren: dan gaan we een schitterend tijdperk tegemoet. Een tijdperk van harmonie en vervolmaking. Dan staan we aan de vooravond van het paradijs dat de goden ons beloofden. Of Goldstein dat bedoelde kunnen we hem helaas niet meer vragen. Hij is onbereikbaar. Sinds 2014 lijkt hij van de aardbodem verdwenen. Goldstein liet een kennisinstituut na. Het instituut beheert al het bewijsmateriaal van de waarheidsvinder. In het online kenniscentrum krijgen wetenschappers en vrijdenkers de kans om de factorisatietheorie te completeren. Aan de hand van de zeven stellingen van Goldstein.In zijn nalatenschap, dat in zijn kasteel werd aangetroffen bevindt zich een manuscript met de titel The Secret of Gold. Met een opdracht aan de uitgever dat het boek pas mag verschijnen als de mens er rijp voor is.

Reacties

comments