Om gemeenten en (voorgezet) speciaal onderwijs sneller inzicht te krijgen in de benodigde investeringen, ontwikkelde HEVO de ‘Kostenconfigurator voor Speciaal Onderwijs’. Deze tool biedt partijen een afwegingskader om in een vroeg stadium te kiezen voor renovatie of nieuwbouw. De kostenconfigurator kunt u downloaden: https://www.hevo.nl/actueel/kostenconfigurator-speciaal-onderwijs-2018

Daarnaast zijn ook de Nieuwbouwkostenconfiguratoren Primair Onderwijs 2018 en Voortgezet Onderwijs 2018 beschikbaar om inzicht te krijgen in de benodigde investeringen voor de nieuwbouw van een onderwijsgebouw in PO en VO: http://www.hevo.nl/actueel/nieuwbouwkostenconfigurator-2018


Al enkele jaren stelt HEVO kostenconfiguratoren voor nieuwbouw en renovatie van onderwijsgebouwen beschikbaar aan gemeenten en onderwijsinstellingen. Daarmee wordt snel inzichtelijk wat aanpassing van een schoolgebouw kost. Vanuit het speciaal onderwijs kwam de vraag om speciaal voor deze scholen een eigen kostenconfigurator te ontwikkelen.

Uiteraard delen we ook graag onze kennis en expertise op dit terrein. U berekent met onze kostenconfigurator (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) snel wat een schoolgebouw – dat voldoet aan de minimale wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2015 en met of zonder de eisen van het Kwaliteitskader – kost.

Compleet overzicht

De kostenconfigurator VSO geeft u een compleet financieel overzicht. Zo kunt u met de speciale BENG-optie uitrekenen wat de benodigde investeringskosten per m² brutovloeroppervlak van een energieneutrale school zijn. Daarmee bent u helemaal klaar voor de toekomst. Want volgens de Europese regelgeving moet nieuwbouw van scholen vanaf 2020 energieneutraal zijn. Maar de kostenconfigurator VSO biedt nog meer. U kunt aanvullende wensen – die verder gaan dan de Bouwbesluit-eisen – ook laten doorrekenen. Zo wordt snel inzichtelijk wat onder andere onderdelen uit het Kwaliteitskader SO van Ruimte voor Onderwijs en een brede school met kinderopvang kosten.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is in het belang van elk kind. Dat geldt nadrukkelijk ook voor een passend schoolgebouw. Met de kostenconfigurator VSO wil HEVO bijdragen aan een eerlijke, open discussie over de kosten voor passende onderwijshuisvesting voor het speciaal onderwijs. Daarnaast is de kostenconfigurator handig om op gemeentelijk niveau te komen tot een reële gemeentelijke bijdrage in de kosten voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.

Opvragen: https://www.hevo.nl/actueel/kostenconfigurator-speciaal-onderwijs-2018

www.hevo.nl | www.rpmbyhevo.nl | 073-6409409 | [email protected]

Reacties

comments