Zoek op rubiek

Gemeente Weert volhardt in bezuiniging ten koste van groen

De gemeente Weert houdt vast aan kaalslag om te bezuinigen op het openbaar groen. De gemeenteraad heeft besloten om tot 2018 € 300.000 te bezuinigen. Dat geld moet gehaald worden waar het volgens de Raad het minste pijn doet, bij het openbaar groen. Dus smeden de ambtenaren plannen om aan die opdracht invulling te geven. In hoofdlijnen: Veel bomen worden gekapt en de meeste struiken en perken worden omgevormd tot gras. Dit tot leedwezen van heel veel burgers, die zich gesteund weten door de Stichting Groen Weert.

Vertegenwoordigers van Stichting Groen Weert hadden op 9 juni een gesprek met de verantwoordelijke wethouder. Deze begreep het standpunt van de Stichting en haar aanhangers, maar stuitte bij de Raad op een vastberaden besluit, tegen het groen. Wel is inmiddels de kap van bomen stilgelegd, tot de wethouder overtuigd is van de noodzaak.

In veel gemeenten worden verouderde rekenmodellen gehanteerd, die aangeven dat gras goedkoper in onderhoud is dan bomen, struiken en perken. Inmiddels is dit achterhaald, maar het ambtelijk apparaat blijft bij het oude. Ook in Weert. Nota bene de stad in de groenste regio van de wereld. Pogingen om middels de TEEB-stad tool aan te tonen dat gevarieerd groen met veel bomen en struiken op termijn het meeste oplevert maakte in de Weerter politiek geen indruk.

De centrale overheid, het RIVM, Wageningen Universiteit, enkele grote gemeenten en zelfs de EU onderschrijven het belang van groen voor een gezond en gelukkig volk. Zij tekende daartoe de City Deal. Groen levert ook geld op. Het vergt investeringen in groen in de openbare ruimte en dat levert op termijn miljarden op aan besparingen en hogere bedrijfs- en belastinginkomsten, bijvoorbeeld door een hogere WOZ-waarde van woningen. Zorgkosten gaan omlaag en de arbeidsproductiviteit stijgt. Dit zijn allemaal aangetoonde effecten van (meer) groen in de openbare ruimte. Een uitgebreid overzicht is te vinden op de websites Anker Natuurlijk Kapitaal en De Groene Stad, maar ook op de blog https://groenenwelzijn.blogspot.com/.

De Weerter wethouder heeft toegezegd zich sterk te maken voor de argumenten van burgers en natuurbeschermers, om de omzetting naar gazons tegen te houden. Hij zal de Stichting Groen Weert hiervan op de hoogte houden. Ondertussen houdt de Stichting Groen Weert een petitie voor behoud van het groen: www.groenweert.nl. De teller stond op 9 juni op ruim 450 en loopt nog.

Reacties

comments

Scroll to Top