Zoek op rubiek

Geld inzamelen voor het schoolplein.

Steeds meer scholen zien de noodzaak om geld in te zamelen voor het schoolplein. Vaak wordt in een verbouwing van de school het schoolplein gebruikt als sluitpost. Terwijl, zeker in deze tijd van het jaar, de leerlingen vooral van het schoolplein heel veel plezier hebben. Daarnaast geeft het schoolplein ook gezicht aan de school en heeft het een belangrijke functie binnen een wijk.

Door de recente bezuinigingen is er vaak gewoonweg geen geld om gevaarlijke klimrekken, los liggende tegels of afbladderende verf aan te pakken. Er zijn verschillende manieren voor de scholen om toch hiervoor geld bij elkaar te sprokkelen. De ene school gaat op zoek naar weldoeners binnen de school, de andere school probeert binnen de stad of het dorp ondernemers te zoeken die willen sponsoren. Weer een andere school probeert door het inzamelen van kleding, batterijen en mobiele telefoons wat bij te verdienen. Ook wordt er steeds vaker een verkoopactie opgezet, waarbij de leerlingen bijvoorbeeld kaarten verkopen. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het inzamelen van geld voor scholen is Schoolacties.nl. Micha van Deurzen van Schoolacties.nl vertelt: “Toen wij begonnen met ons bedrijf (dat heette toen nog High Five red.) hielden de meeste scholen jaarlijks een inzamelingsactie voor het goede doel. Van oudsher is dit een onderdeel op de jaarkalender. Nu houden verreweg de meeste scholen een inzamelingsactie met als doel zoveel mogelijk geld bij elkaar halen voor het schoolplein. Dit kan zijn omdat de school het plein wil opknappen of omdat er een geheel nieuw schoolplein wordt aangelegd.”

Meestal gaat het hier niet om kleine bedragen, maar moet er als snel €30.000,- tot €40.000 bij elkaar gevonden zien te worden. “Dit zijn bedragen die niet zomaar met een leuke actie gegenereerd kunnen worden.” legt Micha van Deurzen uit. “Een verkoopactie die georganiseerd wordt door de school zelf zal hooguit een paar honderd tot een paar duizend euro opleveren. Een actie die wordt opgezet door bijvoorbeeld schoolacties.nl zal als snel het twee- drievoudige opleveren. Maar nog steeds is dat niet genoeg. Wij bieden de scholen daarom tegenwoordig de service om samen met hen te inventariseren wat er nodig is en hoe een jaarkalender kan worden ingevuld. Dit invullen van de kalender is hierbij heel belangrijk, want de scholen willen zoveel mogelijk betrokkenheid creëren, zonder dat bijvoorbeeld ouders worden overvraagd. We kijken hierbij ook naar beschikbare subsidies en hoe we de plaatselijke ondernemers in het plan kunnen betrekken.”

Uit onderzoek blijkt dat vaak de directeur van de school of iemand uit de ouderraad verantwoordelijk wordt gemaakt voor het begeleiden van de plannen omtrent het schoolplein. Door de hoge werkdruk en soms ook onwetendheid wordt niet altijd het maximale rendement gehaald. Micha van Deurzen: “Wij zijn al zo lang bezig in geld-inzamelen-voor-scholen-land, dat we precies weten wat er te koop is en wat de kortste weg is naar succes. Vaak zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor het ‘schoolplein’ degenen die daar helemaal geen tijd voor hebben of die niet weten waar ze het zoeken moeten. Ik sprak kort geleden nog met een directrice. Ze belde me en zei letterlijk: Ik moet voor het einde van het schooljaar €40.000 euro ergens vandaan zien te halen! Help! En terwijl ik haar aan de telefoon had, werd ze zeker drie keer gestoord voor andere zaken.”

Er rust nog steeds een klein taboe op het inzamelen van geld op scholen. “Zolang het doel waarvoor het geld wordt ingezameld relatief klein is of als het de gemeenschap heel erg aanspreekt, zul je ouders niet horen. Vooral als het gaat om grote bedragen of zaken waarvan de ouders vinden dat het schoolbestuur dat maar moet ophoesten, kunnen ouders nog wel een steigeren. Scholen moeten bij het opzetten van inzamelingsactie heel duidelijk voor ogen hebben hoe ze de achterban kunnen enthousiasmeren. Dit kan door tekeningen van het eindresultaat in de school te hangen of op de website te zetten. Door informatie-avonden te organiseren. (En zorg dan voor een lekker drankje en hapje) laat ouders en leerlingen zoveel mogelijk mee beslissen. Bedenk vooraf een ‘elevator-pitch’ waarbij je in één zin je toehoorder enthousiast maakt voor het doel. Betrokkenheid is het medicijn voor aversie tegen geld inzamelen. Én zorg dat je de ouders iets biedt. Als je een verkoopactie opzet, kom dan niet aan met een heel duur product, dat de ouders meteen weer weggooien.”

Daarnaast zijn ook de leerlingen moeilijk te motiveren om zich in te zetten. “Ik vond het vroeger verschrikkelijk om te fietsen of lopen voor school.” Vertelt Micha van Deurzen. “Er waren in mijn klas altijd kinderen die veel meer ophaalden dan ik en die veel verder konden lopen, fietsen, zwemmen etc. Na een aantal jaar had ik het ook wel gezien en ging het bonnenboekje ongeopend weer terug naar school aan het einde van de vakantie. Scholen moeten zich realiseren dat dit speelt en dat je dus steeds weer creatief moet blijven om het interessant te houden. Wij hebben bijvoorbeeld nu een ludieke sponsorloop ontwikkeld waarbij de leerlingen onderweg allerlei spelletjes moeten doen in teamverband.”

Het is spannend hoe scholen in de toekomst de gaten in de begroting gaan dichten. De bezuinigingen zullen zeker de laatste jaren nog worden doorgezet, waardoor werkdruk toeneemt en de schatkist van de school steeds leger wordt. 

Reacties

comments

Scroll to Top