Zoek op rubiek

Gebruiker aan de basis van Het Nieuwe Werken

Gebruiker aan de basis van Het Nieuwe Werken

Carrièrebitch en zorgvader: andere wensen en belangen

Veenendaal, 16 februari 2012 – Het Nieuwe Werken wordt één van de belangrijkste trends in 2012. De zegetocht van Bring Your Own Device (BYOD) zal leiden tot een steeds groter aantal mensen die werk en privé gaan combineren. Roos Wouters, voorzitter van de stichting ‘Het Nieuwe Werken Werkt!’ en schrijfster van onder andere ‘Carrièrebitches en Papadagen; hoogste tijd voor Het Nieuwe Werken’ licht haar visie op deze combinatie toe tijdens vier seminars over Het Nieuwe Werken.

Evenwicht
Het Nieuwe Werken vraagt om een evenwichtige combinatie van werk en privé, voor werknemers en werkgevers. Dit dient zowel een maatschappelijk als een economisch belang: een vitale economie wordt immers gedragen door vitale werknemers, en nu de nieuwe werknemer zorgt en de nieuwe ouder werkt, is het hoog tijd voor een nieuwe manier van werken en zorgen.

HNW Mislukt!
Een voorwaarde voor Het Nieuwe Werken is een ICT-infrastructuur die het faciliteert. De wensen van de eindgebruiker en de wensen van de IT-afdeling moeten in balans zijn om Het Nieuwe Werken succesvol te maken. Dat dit niet altijd het geval is blijkt uit onderzoek van Thijs Homan: een groot deel van de verandertrajecten mislukt omdat bedrijven vergeten de gebruiker centraal te stellen. Computable heeft de oorzaak van het mislukken van ICT-projecten onderzocht en ook daar kwam naar voren dat er te weinig rekening werd gehouden met gebruikers. Er wordt te weinig onderzoek gedaan naar de gebruikersbehoeften, er is te weinig aandacht voor verandermanagement en toekomstige gebruikers worden te weinig bij de ontwikkeling betrokken.

Gebruiker centraal
“Mensen moeten weer centraal staan,” aldus Wouters. “Zaken als de locatie, ICT-ondersteuning en het management moeten daaraan bijdragen. Dat vraagt om medewerkers die hun eigen verantwoordelijkheid nemen en om werkgevers en beleid die dat ondersteunen. Dat beleid begint bij een goed inzicht in de behoeften van de gebruikers. Wat hebben ze nu eigenlijk nodig? Veel bedrijven gaan de fout in omdat ze dit beleid topdown in hun organisatie dicteren; verwachten dat elke medewerker op dezelfde manier met Het Nieuwe Werken aan de slag gaat.”

Vier seminars over Het Nieuwe Werken
Roos Wouters presenteert haar visie tijdens een reeks seminars in de eerste helft van 2012. Tijdens deze seminars laten Microsoft, Cisco, Citrix, NetApp en BRAIN FORCE zien op welke manier hun methodiek de gebruiker centraal stelt.

Over BRAIN FORCE
BRAIN FORCE is een zakelijke ICT-dienstverlener die organisaties ondersteunt bij het optimaliseren van hun ICT- en Cloud-infrastructuren, met als doelstelling beheerskosten te verlagen en arbeidsproductiviteit te verhogen. BRAIN FORCE stelt met klanten een ICT-roadmap op, die ICT-projecten direct aan bedrijfsdoelstellingen relateert. BRAIN FORCE heeft negen vestigingen in zeven Europese landen en telt momenteel 750 medewerkers. De jaarlijkse omzet bedraagt meer dan 70 miljoen euro. BRAIN FORCE is genoteerd aan de beurs van Wenen. Meer informatie: www.brainforce.nl.

Over Roos Wouters
Roos Wouters (1974) is voorzitter van de Stichting Het Nieuwe Werken Werkt! en geeft lezingen, adviezen en workshops aan overheid en bedrijfsleven over Het Nieuwe Werken: hoe werk zo slim en optimaal mogelijk ingericht kan worden zodat de balans tussen werk en privé, de mate van autonomie en de duurzame inzetbaarheid van werknemers en werkgevers geoptimaliseerd wordt. In 2006 won Roos bij nrc.next een essayprijs, in 2008 verscheen haar boek “FUCK! ik ben een feminist” en in mei 2011 is haar boek “Carrièrebitches en Papadagen; hoogste tijd voor Het Nieuwe Werken” verschenen.

*** Einde bericht ***

Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij deze seminars.
U kunt zich door middel van een reply op dit bericht of via de website inschrijven.

Voor de redactie:
BRAIN FORCE, Xavier Geerdink, t: 0318 560360, e: xavier.geerdink(at)brainforce.nl
Het Nieuwe Werken Werkt!, Roos Wouters, t: 06 24668611, e: roos(at)rooswouters.nl
WILD werk, Jeanette de Wilde, t: 030 2900059, e: jeanette(at)wildwerk.nl

Reacties

comments

Scroll to Top